MedMij:Vprepub-2019.01 Template Terminologies NamingSystems Mappings

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Relevant ValueSets, NamingSystems and ConceptMaps can be found in the packages referenced in the List of profiles section.

The HCIM ValueSets used in the profiles are included in the package (or one of its dependencies). When a FHIR core ValueSet must be used instead of an HCIM ValueSet, a FHIR ConceptMap resource is provided to map the values between the two sets. An explanation about mappings can be found at in the overarching principles.

Doel

Dit sjabloon creëert een hoofdstuk met informatie over locatie van ValueSets, NamingSystems en ConceptMaps.

Gebruik

Er kunnen tot drie sections benoemd worden waar zich een NoteBoxTemplate bevindt met de parameters id1 (id van de section), t1 (leesbare titel van de section), id2 en t2, en id3 en t3. Indien geen parameters meegegeven worden, is de default section 'List of profiles'.