MedMij:Vwork Mappings

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Note: This page is under construction, it is a working page and not meant for anyone else than the current authors (AWE and AHE)

Mappings

Introduction

This page specifies - on a functional level - the mappings from MedMij-standards to Clinical Building Blocks (CBB, in Dutch: Zorginformatiebouwstenen, ZIB's). A mapping specification between any standard to the Clinical Building Blocks accomplishes the following:

 • interoperability on information level: the meaning of concepts in the different standards becomes clear
 • the CBB's are used as the common model, preventing an explosion of the number of mappings needed

Clinical Building Blocks

The concepts in the Clinical Building Blocks are used as the common model to map any other MedMij-standard to.

The following properties of the CBB's are used in the mappings:

 • concept name
 • tree structure of concept (parents of concept)
 • if applicable: the valueset of the concept
 • base cardinality of concept (tree)

Each CBB has a 'registration' transaction in ART-DECOR, for an example for the CBB Patient click here.

Meta information

Clinical Building Blocks only contain clinical information. However, in order to be able to map one standard to another some meta information is also needed.

Meta information needed includes:

 • sender information
  • id
  • name
  • address
 • receiver information, same details as for sender
 • date/time information is created/sent
 • message identification ?
 • type of contents of information (for example 'prescription' or 'transfer of patient record')


MedMij-standards

FHIR

te genereren vanuit profiles?

Clinical information

Generic building blocks (reusable parts)

Patient

The documentation for CBB Patient is found here: https://zibs.nl/wiki/Patient(NL)

CBB Patient to EDIFACT

EDIFACT specification in Dutch can be found here: https://www.nictiz.nl/SiteCollectionDocuments/EDIFACT/MEDEHB_MEDLAB_MEDMUT_MEDOVZ_MEDRAD_MEDREC_MEDSPE_MEDVRI%20juni%202008.pdf

Since the Edifact specification is in Dutch the MAPPING DESCRIPTION column in the table below is also in Dutch.

Clinical Building Block EDIFACT MAPPING DESCRIPTION
Type Concept Card Type Concept Card
Zib.png Patient 0 .. * - - - Patient komt in Edifact in segmenten 'PID' en 'PAD'.
Container.png    Naamgegevens 1 .. 1 Container.png PID.Patiëntnaam V -
ST.png       Voornamen 0 .. 1 A..12 PID.Patiëntnaam.Voornaam C -
ST.png       Initialen 0 .. 1 A8 PID.Patiëntnaam.Voorletters C -
ST.png       Roepnaam 0 .. 1 - - - -
CD.png       Naamgebruik 0 .. 1 - - - -
Container.png       Geslachtsnaam 0 .. 1 - - - Voor mannelijke patiënten: PID.Mansnaam, voor vrouwelijke patiënten: PID.Meisjesnaam
ST.png          Voorvoegsels 0 .. 1 A..30 PID.Patiëntnaam.Voorvoegsels CV Edifact toelichting: De sub-elementen voorvoegsels behoren bij de direct daarboven vermelde subelementen en hoeven slechts te worden ingevuld wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 • Er is sprake van voorvoegsels;
 • De bijbehorende mans-/meisjesnaam van de patiënt is ingevuld.
ST.png          Achternaam 1 .. 1 A..30 PID.Patiëntnaam.Mansnaam of PID.Patiëntnaam.Meisjesnaam CV Zie Geslachtsnaam
Container.png       GeslachtsnaamPartner 0 .. 1 - - - Alleen voor vrouwelijke patiënten, EDIFACT biedt alleen ruimte voor naam partner bij vrouwelijke patiënten.
ST.png          VoorvoegselsPartner 0 .. 1 A..8 PID.Patiëntnaam.Voorvoegsels CV De voorvoegsels behorende bij PID.Mansnaam. Zie verder bij GeslachtsnaamPartner.
ST.png          AchternaamPartner 1 .. 1 A..30 PID.Patiëntnaam.Mansnaam CV Zie GeslachtsnaamPartner.
Container.png    Adresgegevens 0 .. * Container.png PAD.Adres V -
ST.png       Straat 0 .. 1 AN..30 PAD.Adres.Straatnaam CV Wanneer de straat een Postbus is, dan niet mappen naar PAD.straatnaam.
ST.png       Huisnummer 0 .. 1 AN..8 of N8 PAD.Adres.Huisnummer of PAD.Adres.Postbus CV Wanneer de straat een Postbus is, dan mappen naar PAD.Postbus (N8), anders naar PAD.Adres.Huisnummer (AN..8).
ST.png       Huisnummerletter 0 .. 1 AN..8 PAD.Adres.Huisnummer CV Toevoegen aan PAD.Adres.Huisnummer.
ST.png       Huisnummertoevoeging 0 .. 1 AN..8 PAD.Adres.Huisnummer CV Voor zover mogelijk gegeven de maximale lengte van dit veld toevoegen aan PAD.Adres.Huisnummer.
CD.png       AanduidingBijNummer 0 .. 1 AN..8 PAD.Adres.Huisnummer CV Voor zover mogelijk gegeven de maximale lengte van dit veld toevoegen aan PAD.Adres.Huisnummer.
ST.png       Postcode 0 .. 1 AN..9 PAD.Adres.Postcode C -
ST.png       Woonplaats 0 .. 1 AN..20 PAD.Adres.Woonplaats V -
ST.png       Gemeente 0 .. 1 - - - -
CD.png       Land 0 .. 1 A..20 PAD.Adres.Land C -
ST.png       AdditioneleInformatie 0 .. 1 - - - -
CD.png       AdresSoort 1 .. 1 - - - -
Container.png    Contactgegevens 0 .. 1 - - - -
Container.png       Telefoonnummers 0 .. * - - - -
ST.png          Telefoonnummer 1 .. 1 AN..20 PAD.Telefoon C -
CD.png          NummerSoort 1 .. 1 - - - -
Container.png       EmailAdressen 0 .. * - - - -
ST.png          EmailAdres 1 .. 1 - - - -
CD.png          EmailSoort 1 .. 1 - - - -
II.png    PatientIdentificatienummer 0 .. * AN..12 "PID.Patiënt referentienummer ontvanger" C Gebruik alleen het BSN (OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.3) uit de ZIB.

Het data-element "Patiënt referentienummer ontvanger" wordt in het kader van de Nederlandse wetgeving gebruikt voor het burgerservicenummer. Het burgerservicenummer dient vooraf te worden gegaan door de letters “BSN”, om ambiguïteit door historisch gebruik van dit veld uit te sluiten. Indien er geen burgerservicenummer meegezonden wordt of kan worden dient dit veld leeg te zijn. Voorbeeld: “BSN123456782”.

TS.png    Geboortedatum 1 .. 1 Container.png PID.Geboortedatum V Edifact splitst Geboortedatum in Eeuwjaar (N4), Maand(N2), Dag (N2).

Wanneer de geboortedatum van een patiënt onbekend is, krijgt het samengestelde dataelement geboortedatum de waarde “00000000”.


CD.png    Geslacht 1 .. 1 A1 PID.Geslacht V Waardelijst mapping:
 • UN (Ongedifferentieerd) -> O (Onbekend)
 • M (Man) -> M (Man)
 • F (Vrouw) -> V (Vrouw)


BL.png    MeerlingIndicator 0 .. 1 - - - -
BL.png    OverlijdensIndicator 0 .. 1 - - - -
TS.png    DatumOverlijden 0 .. 1 - - - -

Blood pressure

FHIR to CBB

Zie FHIR profile

CBB to EDIFACT