Beheer van zibs - Zorginhoudelijke experts

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Pool van zorginhoudelijke experts

Contactpersoon: Nog te bepalen, nu via Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

Naam Contactgegevens (evt. organisatie) Expertise gebied (zoals medisch, verpleegkundig, patiënt, medicatie, e.d.)
V&VN Redactieraad 'Verpleegkundige bouwstenen' Via Erna Vreeke (info@ernavreeke.nl) Verpleegkundig
Wetenschappelijke verenigingen Via bestaande communicatie kanalen FMS Medisch, diverse specialismen
Marc Seelen UMCG Nefroloog, algemeen medisch
Joep Veraart MUMC Dermatoloog, algemeen medisch
Stevie Tan VUmc Oogarts, algemeen medisch
Patrick Thoral VUmc Internist-intensivist, algemeen medisch
Vincent van Odekerken AMC Neuroloog, algemeen medisch
Joppe Saanen AMC SEH-arts, algemeen medisch
Erik Schinkel AMC SEH-arts en huisarts, algemeen medisch
Frea Kruisinga AMC Kinderarts, algemeen medisch
GGZ-psychiater/ psycholoog Via GGZ Nederland (William Goossen) Medisch psychiatrisch, psychologisch
Patiënten Via Patiëntenfederatie Algemeen

Regels en afspraken voor (leden van) de pool van zorginhoudelijke experts

 • Een zorginhoudelijke expert zit vanuit zijn/haar specifieke expertise in de pool, niet per se als vertegenwoordiging van een sector of organisatie. Specifieke expertise gebieden, die in beeld zijn (niet uitputtend waarschijnlijk, met daarachter voorbeelden van zibs in dat expertise gebied):
  • Medisch algemeen (voorbeeld zib: Bloeddruk)
  • Verpleegkundig (voorbeeld zib: DecubitusWond)
  • 1e lijn (voorbeeld zib: MedicatieVoorschrift)
  • GGZ (voorbeeld zib: VrijheidsbeperkendeMaatregelen)
  • Patiënt (Gezinssamenstelling)
  • Medicatie/allergieën (MedicatieGebruik)
  • Administratief (voorbeeld zib: Patiënt)
 • Een zorginhoudelijke expert kan geconsulteerd worden door de functioneel beheerder over een wijzigingsvoorstel. Dat kan ook de vorm krijgen dat de functioneel beheerder de zorginhoudelijke expert uitnodigt om in een ad hoc werkgroep over zo’n wijzigingsvoorstel zitting te nemen. Het tijdsbeslag dat dit vraagt van de zorginhoudelijke expert kan liggen tussen 5 minuten voor een relatief simpele consultatie tot een aantal uren/dagen per consultatie. In het laatste geval (substantiële tijdsbeslag) moeten van tevoren afspraken over gemaakt worden.
 • Een zorginhoudelijk expert moet in staat zijn om zijn/haar achterban (collega zorgverleners meestal) (in)formeel te consulteren over een wijzigingsverzoek.

N.B. Bovenstaande beschrijft de invulling van de zorginhoudelijke expert rol, zoals die per mei 2017 is gerealiseerd. Op verschillende expert gebieden is aanvulling noodzakelijk. Dit zal de komende tijd, in overleg met de leden van de Autorisatieraad verder vorm gegeven worden.