Afschermen van gegevens

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.0.1_Functioneel_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Afschermen van gegevens

Gegevens kunnen lokaal, binnen het HIS of HAPIS, worden afgeschermd. Wanneer een Professionele Samenvatting (PS) wordt opgevraagd, wordt alleen de niet-afgeschermde informatie die voldoet aan de criteria van een PS opgeleverd in het PS-bericht. Bijvoorbeeld, als van de laatste vijf contacten er één is afgeschermd, zal er een ouder contact mee opgeleverd moeten worden.