Verantwoordelijkheid voor informatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Huisartswaarneming V6.10.1_Ontwerp_Huisartswaarneemgegevens.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Verantwoordelijkheid voor informatie

Tabel GBX.HWG.t2010: Overzicht van inhouds- en beheerverantwoordelijkheid
Informatieobject Inhoudsverantwoordelijk Beheerverantwoordelijk
Professionele Samenvatting Vaste huisarts Vaste huisarts
Waarneemverslag voor verwerken waarneemverslag Waarnemend huisarts Waarnemend huisarts
Waarneemverslag na verwerken waarneemverslag Waarnemend huisarts/Vaste huisarts Vaste huisarts

In GBX.HWG.t2010 is te zien wie wanneer de inhoudsverantwoordelijkheid en de beheerverantwoordelijkheid heeft voor geleverde medische informatie binnen het waarneemproces. Een toelichting op deze tabel wordt hieronder gegeven.

Verantwoordelijkheden moeten op contactniveau en indien het systeem dit ondersteunt ook op regelniveau vastgelegd worden in het systeem, en dus moet ook op contactniveau en indien het systeem dit ondersteunt moet ook op regelniveau opgeleverd worden uit het systeem. Een opgeleverde professionele samenvatting valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de vaste huisarts. Een waarneemverslag valt onder beheer- en inhoudsverantwoordelijkheid van de waarnemend huisarts zolang het nog niet is opgenomen in het dossier van de vaste huisarts. Zodra het handmatig danwel automatisch is opgenomen in het dossier van de vaste huisarts, is de vaste huisarts beheerverantwoordelijke geworden. De waarnemend huisarts blijft ook na opname van het ongewijzigde verslag in het dossier van de vaste huisarts inhoudsverantwoordelijke voor het waarneemverslag. Na verwerking is dit terug te zien in het dossier op contactniveau en indien het systeem dit ondersteunt moet dit ook op regelniveau te zien zijn. Echter, indien de vaste huisarts bij verwerking van het waarneemverslag in het medische dossier wijzigingen heeft aangebracht in de medische gegevens van het waarneemverslag, dan wordt de vaste huisarts voor het hele opgenomen waarneemverslag inhoudsverantwoordelijke. Dit wordt als volgt in het systeem geregistreerd: de vaste huisarts wordt als inhoudsverantwoordelijke van het contact geregistreerd. Indien het systeem dit ondersteunt moet hij ook als inhoudsverantwoordelijke op regelniveau geregistreerd worden voor alleen die regels waarin hij wijzigingen heeft aangebracht. Voor de ongewijzigde regels blijft de waarnemend huisarts inhoudsverantwoordelijke voor die regel in het systeem.

Er is een verschil tussen de inhoudsverantwoordelijke van een consult (bijvoorbeeld de waarnemend huisarts of de vaste huisarts) en de beheerder van de informatie (beheerverantwoordelijke). De inhoudsverantwoordelijke is diegene die, wat betreft de verantwoordelijkheid voor een contact, verantwoordelijk is voor de verslaglegging van die regels van het betreffende contact. Beheerverantwoordelijke is diegene die verantwoordelijk is voor het beheer van de informatie en dus het eventueel opleveren ervan.

Op de centrale huisartsenpost is de waarnemend huisarts beheerverantwoordelijke en inhoudsverantwoordelijke van een contact.

De rol van vaste huisarts kan worden vervuld door huisartsen, verpleegkundigen en doktersassistenten. Eindverantwoordelijkheden liggen echter altijd bij de huisarts.

De rol van waarnemend huisarts kan worden vervuld door huisartsen, doktersassistenten, triagisten en verpleegkundigen.

Eindverantwoordelijkheden liggen echter altijd bij de huisarts.