Inleiding

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_Bijlage_G.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Inleiding

Aangezien de gezondheidszorg en dus ook de jeugdgezondheidszorg niet stilstaat, zijn er een aantal generieke afspraken gemaakt om tussentijdse wijzingen wel door te kunnen voeren zonder dat er wijzigingen in de schema’s plaats vinden. Het gaat hier om wijzigingen in de basis dataset tussen twee officiële releases in. In principe geldt voor wijzigingen in de basis dataset dat deze pas worden doorgevoerd op het moment dat er een nieuwe release plaatsvindt (één keer per jaar). Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij er niet gewacht kan worden op de nieuwe release. Te denken is bijvoorbeeld aan een nieuw vaccinatie soort. Er kan in een proces van drie maanden besloten worden dat er een nieuw vaccinsoort bijkomt. Het toedienen van dit vaccin moet wel worden geregistreerd en bij een dossieroverdracht mee overgedragen worden. In een dergelijke situatie kan niet worden gewacht op een nieuwe release, want dan zou er in het ergste geval gedurende negen maanden informatie verloren gaan. Vandaar dat er voor tussentijdse cruciale wijzigingen in de basis dataset onderling afspraken zijn gemaakt om het gewijzigde gegeven toch over te kunnen dragen, zonder dat de technische specificaties, zoals de XML-schema’s, de schematron en implementatiehandleiding aangepast worden.

Soorten wijzigingen die er kunnen optreden in de basis data set:

  1. BDS item wordt toegevoegd
  2. BDS item wordt verwijderd
  3. Waarde uit waardendomein wordt verwijderd
  4. Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein
  5. Nieuw waardendomein
  6. Datatype wordt gewijzigd

Conversie

Hoe elementen geconverteerd moeten worden die geregistreerd zijn voordat de wijziging is doorgevoerd.

Verzender

Welke procedure gevolgd moet worden bij het verzenden van berichten.

Ontvanger

Welke procedure gevolgd moet worden bij het ontvangen van berichten.