Niet-BDS gegevens

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_Toelichting_structuur_BDS_JGZ.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Niet-BDS gegevens

Een organisatie kan elementen aan de eigen applicatie toe voegen, als deze nog niet in de BDS staan. Bij de overdracht aan een andere JGZ-organisatie gaan deze aanvullende elementen mee als vrije tekst (als vraag en antwoord). De koppeling met een bepaalde rubriek en activiteit waarin het element geregistreerd is, blijft behouden bij de overdracht.

Rubriek Niet gespecificeerde gegevens in BDS:
Niet gespecificeerde gegevens: R051, 0..1
	Niet gespecificeerde gegevens: G083, 1..*
		Element: 1332, 1..1   (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
		Waarde: 1333, 1..1   (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
		Activiteit ID: 1334, 0..1   (W0642, AN, Alfanumeriek 10)
		Rubriek ID: 1335, 0..1   (W0639, KL_AN, RubriekID)