R-MIM REPC RM003000UV - Acceptatie zorgoverdracht

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_Refined_Message_Information_Models.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

R-MIM REPC RM003000UV - Acceptatie zorgoverdracht

D-MIM: REPC_DM000000
HL7v3 gestructureerde naam: Care Transfer Promise

Voor meer informatie zie [HL7NL_IH_CareProvision_Generiek].