R-MIM REPC RM003000UV - Acceptatie zorgoverdracht

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_HL7v3-domeinspecificatie_Care_Provision.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Refined Message Information Models

Waarschuwing:Titelweergave "R-MIM REPC RM000100UV - Care Statement" overschrijft eerdere titelweergave "Refined Message Information Models".

R-MIM REPC RM000100UV - Care Statement

D-MIM: REPC_DM000000
HL7v3 artefact type: R-MIM
HL7v3 gestructureerde naam: CareStatement [care provision]
Herkomst HL7v3, gebaseerd op choicebox CareStatement in REPC_DM000000, zie [HL7v3_Sep2006].

Diagram

R-MIM REPC_RM000100UV

Beschrijving van R-MIM REPC_RM000100UV

Het “Care Statement Model” presenteert een standaard structuur op hoog niveau voor het opnemen van klinische informatie in “Care Provision” communicatie bedoeld ter ondersteuning van specifieke zakelijke functionaliteiten. Hoewel niet bedoeld om geïmplementeerd te worden ”as is”, kan het “Care Statement model” beperkt worden om aan de eisen tegemoet te komen van vele specifieke communicatie met betrekking tot klinische informatie. Aan dit model wordt gerefereerd via een externe “Act” naar de “Care Statements”. Vaak levert deze externe “Act” de “Entry Point” naar een specificatie voor communicatie en representeert de context waarin de “care statement” informatie wordt verzonden. Bijvoorbeeld: informatie over degene die de informatie verzendt zit in een externe “Act” naar de “Care Statements”. De “Care Provision Act” in het “Care Provision” Domein is een voorbeeld van een externe “Act” naar de “Care Statement”. Het model kan verdeeld worden in 3 gerelateerde onderdelen:

  • “Care Entry” Keuzebox;
  • participaties om de “Acts” heen;
  • ”Acts” buiten de “CareEntry” Keuzebox.

De Care Entry keuzebox deel van het model wordt gebruikt voor het overbrengen van de gedetailleerde “care statements” die verzonden worden ter ondersteuning van de specifieke zakelijke behoeften. Evenals het leveren van een mechanisme voor het overbrengen van de componenten van deze informatie ondersteunt het het groeperen van deze componenten en levert het mechanismen om expliciet beweringen te linken waar er een specifieke relatie is. Wanneer een klinische verklaring al eerder verzonden is en dus bij de ontvanger bekend is, mag de klinische verklaring worden opgenomen middels een verwijzing of door het volledige herhalen van de verklaring. Wanneer de verklaring volledige herhaald wordt, moeten alle attributen en de context (expliciet of geërfd) identiek zijn.

Message Types

HL7v3 gestructureerde naam

HL7v3 naam

A_CareStatement [care provision]

REPC_MT000100UV

Waarschuwing:Titelweergave "R-MIM REPC RM002000UV - Zorgoverdrachtverzoek" overschrijft eerdere titelweergave "R-MIM REPC RM000100UV - Care Statement".

R-MIM REPC RM002000UV - Zorgoverdrachtverzoek

D-MIM: REPC_DM000000
HL7v3 gestructureerde naam: Care Transfer Request

Voor meer informatie zie [HL7NL_IH_CareProvision_Generiek]. Waarschuwing:Titelweergave "R-MIM REPC RM002000NL JGZ - Zorgoverdrachtverzoek" overschrijft eerdere titelweergave "R-MIM REPC RM002000UV - Zorgoverdrachtverzoek".

R-MIM REPC RM002000NL JGZ - Zorgoverdrachtverzoek

D-MIM: REPC_DM000000
HL7v3 artefact type: R-MIM
HL7v3 gestructureerde naam: Care Transfer Activate Fulfillment Request
Herkomst AORTA

Diagram

R-MIM_REPC_RM002000NL_JGZ

Beschrijving

De zogenaamde focal class van het R-MIM is dus de klasse CareProvisionRequest, die betrekking heeft op één enkel dossieroverdracht verzoek. Deze klasse fungeert als entry point (startpunt) bij de opbouw van de payload voor berichten.

Message Types

HL7v3 gestructureerde naam

HL7v3 naam

Care Transfer Request NL

REPC_MT002000NL_JGZ

Waarschuwing:Titelweergave "R-MIM REPC RM003000UV - Acceptatie zorgoverdracht" overschrijft eerdere titelweergave "R-MIM REPC RM002000NL JGZ - Zorgoverdrachtverzoek".

R-MIM REPC RM003000UV - Acceptatie zorgoverdracht

D-MIM: REPC_DM000000
HL7v3 gestructureerde naam: Care Transfer Promise

Voor meer informatie zie [HL7NL_IH_CareProvision_Generiek].