Wijzigingen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V1.0.1.0_Bijlage_G.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Wijzigingen

BDS element wordt toegevoegd

Conversie

Niet van toepassing

Verzender

Het is van belang of het toegevoegde element een observatie element is of niet. Een element is een observatie element als het gemapt wordt naar een van de volgende HL7-paden.

CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.component. {choiceboxEncounter}.{choiceboxActivities}.pertinentInformation. RubricCluster.component.{choiceboxCluster}.Observation
CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.component2. {A_PasgeboreneGegevens}.NeonateData.component4.NeonateObservations
CareProvisionRequest.sequelTo.CareProvisionEvent.pertinentInformation. {A_Zwangerschap}.PregnancyCondition.component1.PregnancyObservations

Als het toegevoegde element een observatie element is, dan wordt het element verstuurd volgens het HL7-pad. De omschrijving van het element wordt hierbij meegestuurd. In het andere geval wordt het element als niet-BDS element verstuurd.

Ontvanger

De ontvanger controleert of er een waarde is gespecificeerd op de plek in het bericht waar het verwijderde element heen mapte. Als dit zo is, wordt de waarde als niet-BDS element verwerkt.

BDS item wordt verwijderd

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Niet van toepassing.

Ontvanger

De ontvanger controleert of er een waarde is gespecificeerd op de plek in het bericht waar het verwijderde element heen mapte. Als dit zo is, wordt de waarde als niet-BDS element verwerkt.

Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein

Conversie

Bestaande elementen worden niet geconverteerd.

Verzender

Het element wordt verstuurd met het nieuwe versienummer van het waardendomein.

Ontvanger

Elementen waarvan de OID van het waardendomein herkend wordt, maar het versienummer niet, worden als niet-BDS element verwerkt.

de waarde wordt herkend het element wordt op de gebruikelijke manier verwerkt
de waarde wordt niet herkend het element wordt als niet-BDS element verwerkt

Waarde wordt verwijderd uit waardendomein

Conversie

Elementen die al geregistreerd zijn en als waarde de verwijderde waarde hebben, worden omgezet naar een niet-BDS element. De overige elementen worden niet geconverteerd.

Verzender

Het element wordt verstuurd met het nieuwe versienummer van het waardendomein.

Ontvanger

De ontvanger volgt dezelfde procedure als beschreven bij de wijziging ‘Waarde wordt toegevoegd aan waardendomein’.

Nieuw waardendomein

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Het element wordt met het nieuwe waardendomein verstuurd.

Ontvanger

Elementen waarvan de OID van het waardendomein niet herkend wordt, worden als niet-BDS elementen verwerkt.

Datatype wordt gewijzigd

Conversie

Elementen met dit BDS nummer die al geregistreerd zijn worden omgezet naar niet-BDS elementen.

Verzender

Het element wordt met het nieuwe datatype verstuurd.

Ontvanger

Elementen waarvan het datatype niet wordt herkend, worden als niet-BDS elementen verwerkt.