Procesflow

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.9 Neonatale Hielprikscreening.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Procesflow

Sequence diagram

Als een kind geboren wordt, dient binnen een aantal dagen de hielprikscreening uitgevoerd te worden. Er wordt een opdracht gegeven voor een hielprik nadat de GBA gegevens van het kind door de hielprik-coördinator verwerkt zijn of wanneer de geboortemelding van de verloskundige is ontvangen. De hielprik-uitvoerder ontvangt de opdracht en neemt de hielprik af. De hielprikset wordt naar het laboratorium gestuurd en het laboratorium stuurt de uitslag naar de hielprik-coördinator. Deze laatste stappen zijn in deze toepassing echter buiten scope, dit is weergegeven met een witte kleur in diagram GBX.JGZ.d2040. Er zijn diverse redenen waarom een hielprik herhaald moet worden afgenomen. De hielprikcoordinator controleert de uitslag en bepaald of er een herhaalde hielprik moet worden afgenomen:

  • onvoldoende vulling van de hielprikset
  • Er is te vroeg geprikt
  • De eerste set is niet aangekomen bij laboratorium
  • De uitslag van de hielprik is dubieus

Bijzondere situaties:

  • Het kan zijn dat de hielprik eerder afgenomen wordt dan de GBA gegevens binnen zijn bij de screeningaanvrager. Dit kan het geval zijn als de hielprik afgenomen wordt door het ziekenhuis of door een kraamverzorger/verloskundige. De trigger is dan niet het GBA bericht of de geboortemelding. Als de resultaten binnen zijn bij de screeningaanvrager voor de GBA gegevens of geboortemelding binnen zijn wordt er dus geen (eerste) opdracht gegeven.
  • Het kind verblijft in het ziekenhuis: In dit geval wordt er geen opdracht gegeven maar wordt de hielprik afgenomen door het ziekenhuis en stuurt het ziekenhuis de hielprikset ook naar het laboratorium. De uitslag wordt wel naar de hielprik-coordinator gestuurd.
  • Geen toestemming voor hielprik: er wordt een lege hielprikset met aantekening naar het laboratorium gestuurd, en zij versturen het naar de hielprik-coördinator.
  • De uitslag van de hielprikset is ‘afwijkend’: Het kind wordt doorverwezen naar de kinderarts.