Profielbeschrijving

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg V6.12.9 Neonatale Hielprikscreening.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Beschrijving van de informatiestandaard

Tabel
Transacties Actoren Omschrijving Optionaliteit
Versturen hielprikverzoek Hielprik-opdrachtgever


Hielprik-ontvanger

Het verzoeken om een eerste hielprik R
Versturen tweede of herhaal hielprikverzoek Hielprik-opdrachtgever


Hielprik-ontvanger

Het verzoeken om een tweede of herhaal hielprik. Een tweede hielprik wordt gedaan wanneer de uitslag van de eerste hielprik dubieus is. De herhaal hielprik wordt gedaan wanneer bij de eerste keer geen uitslag verkregen kon worden uit de hoeveelheid bloed. R
adresserenBericht Hielprik-opdrachtgever Het adresseren van het verzoekbericht R


Component diagram