Sturen voorstel verstrekkingsverzoek 9.2.0: addendum inhoudelijke gegevens kwalificatie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Overzicht van scenario's voor sturend/beschikbaarstellend systeem

1.1.1 Scenarioset

Scenario Screenshots? Beschrijving MBH id VV id

1.2 Overzicht van scenario's voor ontvangend systeem

1.2.1 Scenarioset

Scenario Beschrijving MBH id VV id

1.3 KWALIFICATIE VVV Patiënt is auteur

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.3.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_Voorstelgegevens_patient_is_auteur_VVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.2)
Voorstel datum T om 13:24 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_Voorstelgegevens_patient_is_auteur
Toelichting Veel last van misselijkheid en ik heb onvoldoende voorraad

1.3.2 Scenario -

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_Voorstelgegevens_patient_is_auteur
Te verstrekken hoeveelheid 10 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper

1.3.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

1.4 KWALIFICATIE VVV Zorgverlener is auteur -bestaande MBH

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen C.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Brugge
Identificatienummer 999900419 [BSN]
Geboortedatum 16 okt 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.4.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie MBH_920_start_eind_VVV (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.52711000146108.2)
Voorstel datum T om 13:24 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: Johan_van_Vliet
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_start_eind
Toelichting Te weinig voorraad voor het komende weekend

1.4.2 Scenario - MBH_920_start_eind

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_start_eind
Te verstrekken hoeveelheid 5 stuks
Geneesmiddel - primaire code METOCLOPRAMIDE HCL PCH TABLET 10MG (code = '560308' in codeSystem 'G-Standaar HPK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '6947' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code METOCLOPRAMIDE TABLET 10MG (code = '19429' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Apotheek_De_Gulle_Gaper
Relatie medicatieafspraak MBH_920_start_eind_MA
MBH identificatie MBH_920_start_eind (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.16076005.1)

1.4.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener Johan_van_Vliet
Zorgverlener identificatienummer 987654321 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Johan van Vliet
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: Thuiszorg_Samen_Uit
Zorgaanbieder Apotheek_De_Gulle_Gaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper
Zorgaanbieder Thuiszorg_Samen_Uit
Zorgaanbieder identificatienummer 87654321 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Thuiszorg Samen Uit

1.5 testbericht conversie ADA - auteur patient

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.5.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie Voorstel_id_123456 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.528.1)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_vvv-example-1
Toelichting de hond heeft de pillen opgegeten

1.5.2 Scenario -

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_vvv-example-1
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: URA-01236578-GulleGaper
Relatie medicatieafspraak MBH_920_VVV_Test1_MA

1.5.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder URA-01236578-GulleGaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

1.6 testbericht conversie ADA - auteur patient

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.6.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie #Voorstel_id_123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Auteur is patient Ja
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_VVV_Test1
Toelichting de hond heeft de pillen opgegeten

1.6.2 Scenario -

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_VVV_Test1
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: URA-01236578-GulleGaper
Relatie medicatieafspraak MBH_920_VVV_Test1_MA

1.6.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgaanbieder URA-01236578-GulleGaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper

1.7 testbericht conversie ADA - auteur zorgverlener

Patiënt
Gegevenselement Waarde
Naamgegevens
Initialen S.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Jankie
Identificatienummer 999910437 [BSN]
Geboortedatum 8 mei 1954
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')

1.7.1 Voorstel gegevens

Voorstel gegevens
Gegevenselement Waarde
Voorstel
Identificatie #Voorstel_id_123 (in identificerend systeem: 1.2.3.999)
Voorstel datum T om 11:59 uur
Auteur
Zorgverlener Zie Zorgverlener: UZI-000001111-PeterVanPulver
Medicamenteuze behandeling Zie Medicamenteuze behandeling: MBH_920_VVV_Test1
Toelichting de hond heeft de pillen opgegeten

1.7.2 Scenario - MBH_920_VVV_Test1

Verstrekkingsverzoek
Gegevenselement Waarde
Medicamenteuze behandeling MBH_920_VVV_Test1
Te verstrekken hoeveelheid 21 stuks
Geneesmiddel - primaire code XARELTO TABLET FILMOMHULD 20MG (code = '2214350' in codeSystem 'G-Standaard HPK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '100153' in codeSystem 'G-Standaard PRK')
Geneesmiddel - generiekere code RIVAROXABAN TABLET 20MG (code = '138363' in codeSystem 'G-Standaard GPK')
Beoogd verstrekker
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: URA-01236578-GulleGaper
Toelichting toelichting bij vv
Relatie medicatieafspraak MBH_920_VVV_Test1_MA
MBH identificatie MBH_920_VVV_Test1 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.999.77.1.1)

1.7.3 Bouwstenen

Bouwstenen
Gegevenselement Waarde
Zorgverlener UZI-000001111-PeterVanPulver
Zorgverlener identificatienummer 000001111 (in identificerend systeem: UZI Personen)
Naamgegevens Peter van Pulver
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder Zie Zorgaanbieder: URA-00001111-PulverPartners
Zorgaanbieder URA-00001111-PulverPartners
Zorgaanbieder identificatienummer 00001111 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Huisartsenpraktijk Pulver & Partners
Adresgegevens Werkadres: Dorpsstraat 1 1234AA Ons Dorp
Zorgaanbieder URA-01236578-GulleGaper
Zorgaanbieder identificatienummer 01236578 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam Apotheek De Gulle Gaper