Raadplegen en reconciliëren

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Raadplegen en reconciliëren in de hybride situatie

Deze pagina bevat nadere toelichting over hoe te reconciliëren na raadplegen. Het bespreekt de volgorde van verwerken van de verschillende soorten binnengekomen informatie. De processtappen in de diagrammen zijn klikbaar: als je meer informatie wilt over een bepaalde processtap kun je erop klikken en zo ga je naar een paragraaf met nadere toelichting.

Dit hoofdstuk vervolgt met eerst een stuk algemene informatie. Daarna vind je het proces voor een willekeurig XIS dat de bouwstenen reeds beschikbaar heeft gesteld in: "XIS ná beschikbaarstellen". Vervolgens is er een paragraaf wat een XIS moet doen voordat de eigen bouwstenen beschikbaar zijn gesteld in: "XIS vóór beschikbaarstellen". De laatste paragraaf "Toelichting op de stappen in voorgaande diagrammen" bevat subparagrafen met toelichtende teksten bij de diagrammen. Deze toelichtende paragraaf is niet bedoeld om volgordelijk door te lezen.

1.1 Algemeen

Verwerk per type bouwsteen van nieuw naar oud, dus eerst de nieuwste bouwsteen. Sorteer op aanmaakdatum van de bouwsteen (MA/afspraakdatum, TA/afspraakdatum, MGB/registratiedatum, 6.12 MVE/verstrekkingsdatum).

1.2 XIS ná beschikbaarstellen

Dit betreft bijvoorbeeld:

  • een EVS of AIS ná migratie

1.2.1 Volgorde van verwerken binnengekomen informatie

Verwerk eerst alle ontvangen MP9 medicatieafspraken, hierna de toedieningsafspraken/medicatiegebruik bouwstenen. Verwerk als laatste de 6.12 verstrekkingen. Per type bouwstenen van nieuw naar oud verwerken.

Verwerk MA'sVerwerk TA'sVerwerk MGB'sVerwerk 6.12 verstrekkingenVolgorde

Vervolgens toont het systeem een overzicht aan de gebruiker. De gebruiker kan medicatieverificatie uitvoeren.

1.2.2 Verwerk MA of TA

Verwerken MA of TA na beschikbaarstellen

MBH al bekend?Verwerk onder bestaande MBHmatch op prescriptionId (relatieMA) in andere MBH?match op PRK in andere MBH?Vlag voor mogelijk duplicaatVerwerk onder inkomende 'nieuwe' MBHVerwerk MA of TA

1.2.3 Verwerk MGB

Verwerken MGB na beschikbaarstellen

MBH al bekend?Verwerk onder bestaande MBHmatch op 6.12 verstrekkingsidentificatie (relatieMVE) in andere MBH?match op PRK in andere MBH?Vlag voor mogelijk duplicaatVerwerk onder inkomende 'nieuwe' MBHVerwerk MGB

1.2.4 Verwerk 6.12 verstrekkingen

Verwerken 6.12 verstrekkingen na beschikbaarstellen

Deze paragraaf zal bijgewerkt worden zodra precies duidelijk is hoe het LSP 6.12 verstrekking gaat transformeren. Zie voor meer informatie: https://bits.nictiz.nl/browse/MP-572. Omdat dit uiteindelijk wel zal gaan lijken op de verwerking van een 6.12 verstrekking zoals we die eerder hadden uitgewerkt, houden we onderstaande workflow beschikbaar.

Match op prescriptionId?Match op PRK?612 verstrekking vertegenwoordigd door MBHToon gebruiker612 verstrekking vertegenwoordigd door MBH?Maak een nieuwe MBH door MGB te registrerenVerwerk MVE 6.12

1.3 XIS vóór beschikbaarstellen

Dit betreft bijvoorbeeld een PGO ná migratie maar vóór eigen bouwstenen beschikbaar gesteld worden.

1.3.1 Volgorde van verwerken binnengekomen informatie

Verwerk eerst alle ontvangen MP9 medicatieafspraken, hierna de toedieningsafspraken en daarna de medicatiegebruik bouwstenen. Verwerk als laatste verwerkt de 6.12 verstrekkingen. Per type bouwstenen van nieuw naar oud verwerken.

Verwerk MA'sVerwerk TA'sVerwerk MGB'sVerwerk 6.12 verstrekkingenVolgorde

Vervolgens toont het systeem een overzicht aan de gebruiker. De gebruiker kan medicatieverificatie uitvoeren.

1.3.2 Verwerken MA of TA vóór beschikbaarstellen

MBH al bekend?Verwerk onder bestaande MBHmatch op prescriptionId (relatieMA) in private bouwste(e)n(en)?match op PRK in private bouwste(e)n(en)?Heeft gevonden private bouwsteen al een specifieke MBH?Vlag inkomende MBH als potentieel duplicaatKen inkomende MBH toe aan gevonden private bouwste(e)n(en)Verwerk onder inkomende 'nieuwe' MBHVerwerk MA of TA vóór beschikbaarstellen

1.3.3 Verwerken MGB vóór beschikbaarstellen

MBH al bekend?Verwerk onder bestaande MBHmatch op 612 verstrekkingsidentificatie in private bouwste(e)n(en)?match op PRK in private bouwste(e)n(en)?Heeft gevonden private bouwsteen al een specifieke MBH?Vlag inkomende MBH als potentieel duplicaatKen inkomende MBH toe aan gevonden private bouwste(e)n(en)Verwerk onder inkomende 'nieuwe' MBHVerwerk MGB vóór beschikbaarstellen

1.3.4 Verwerken 6.12 verstrekkingen vóór beschikbaarstellen

Deze paragraaf zal bijgewerkt worden zodra precies duidelijk is hoe het LSP 6.12 verstrekking gaat transformeren. Zie voor meer informatie: https://bits.nictiz.nl/browse/MP-572. Omdat dit uiteindelijk wel zal gaan lijken op de verwerking van een 6.12 verstrekking zoals we die eerder hadden uitgewerkt, houden we onderstaande workflow beschikbaar.

Match op prescriptionId?Match op PRK?612 verstrekking vertegenwoordigd door MBHToon gebruiker612 verstrekking vertegenwoordigd door MBH?Maak een nieuwe MBH door MGB te registrerenVerwerk MVE 6.12

1.4 Toelichting op de stappen in voorgaande diagrammen

Deze sectie bevat een toelichting op stappen in bovenstaande diagrammen. Door op een stap in een diagram te klikken kom je naar de juiste paragraaf voor de toelichting. Deze sectie zelf impliceert geen volgordelijkheid in de beschreven stappen. Volgordelijk doorlezen is daarom niet aanbevolen.

1.4.1 MBH al bekend?

Heeft de ontvangen MP9-bouwsteen een MBH-id dat bij dit systeem al bekend is?

1.4.2 Verwerk onder bestaande MBH

De ontvangen bouwsteen kan (als kopie-bouwsteen) opgeslagen worden in het eigen systeem.

1.4.3 Match op prescriptionId (relatieMA) in andere MBH?

Is er een match gevonden via relatieMA (met daarin een 6.12 prescriptionId of verrijkt EDIFACT id) naar een bouwsteen die onderdeel is van een andere MBH?

1.4.4 Match op 6.12 verstrekkingsidentificatie (relatieMVE) in andere MBH?

Is er een match gevonden via relatieMVE (met daarin een 6.12 verstrekkingsidentificatie) naar een bouwsteen die onderdeel is van een andere MBH?

1.4.5 Match op PRK in andere MBH?

Is er een match gevonden via geneesmiddel PRK naar een bouwsteen die onderdeel is van een andere MBH?

1.4.6 Vlag voor mogelijk duplicaat

De ontvangen MP9-bouwsteen is mogelijk onderdeel van een duplicate MBH. Met duplicate MBH bedoelen we dat er meer dan één MBH in het systeem is, terwijl er conceptueel eigenlijk maar één MBH zou moeten zijn. In de praktijk zijn dat twee parallelle, actuele MBH's voor hetzelfde geneesmiddel / dezelfde werkzame stof. De ontvangen bouwsteen kan (als kopie-bouwsteen) opgeslagen worden in het eigen systeem. De betreffende MBH's worden gevlagd als mogelijk duplicaat. De gebruiker wordt geattendeerd om hierop actie te ondernemen.

1.4.7 Verwerk onder inkomende 'nieuwe' MBH

Er is geen match voor de ontvangen MP9-bouwsteen. Voor het doelsysteem is dit de eerste bouwsteen in deze MBH. De ontvangen bouwsteen kan (als kopie-bouwsteen) opgeslagen worden in het eigen systeem.

1.4.8 MP6.12 verstrekking: match op prescriptionId?

Is er een match gevonden via de 6.12 prescriptionId / het verrijkte EDIFACT id naar een bouwsteen die onderdeel is van een andere MBH? De 6.12 prescriptionId kan gevonden worden in MA/relatieMA of TA/relatieMA of VV/identificatie of MVE/relatieVV.

1.4.9 MP6.12 verstrekking: match op PRK?

Is er een match gevonden via geneesmiddel PRK naar een bouwsteen die onderdeel is van een andere MBH?

1.4.10 MP6.12 verstrekking: vertegenwoordigd door MBH

De 6.12 verstrekking is al vertegenwoordigd door een MBH die bekend is in dit systeem. Daarmee verliest de logistieke informatie die in de 6.12 verstrekking zit veel waarde.

Als de meest recente verstrekking echter nieuwer is dan de nieuwste therapeutische bouwsteen in de MBH, kan het relevant zijn om de meest recente verstrekkingsinformatie te vergelijken met de reeds aanwezige, oudere informatie. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een doseringswijziging die relevant is.

Als de verstrekking therapeutisch relevante informatie bevat die relevant is voor de MBH dan kan de gebruiker dit vastleggen met behulp van de registratie van een medicatiegebruik bouwsteen als onderdeel van medicatieverificatie.

1.4.11 MP6.12 verstrekking: toon aan gebruiker

Er is geen match gevonden voor deze verstrekking met een reeds aanwezige medicamenteuze behandeling in het ontvangende systeem. De verstrekking wordt daarom getoond aan de gebruiker, zodat deze middels medicatieverificatie kan achterhalen wat juist is.

1.4.12 MP6.12 verstrekking: is deze verstrekking al vertegenwoordigd door een MBH?

De gebruiker besluit of de verstrekking al vertegenwoordigd is door een reeds in het systeem aanwezige medicamenteuze behandeling.

1.4.13 MP6.12 verstrekking: maak een nieuwe MBH door medicatiegebruik te registreren

De verstrekking is niet vertegenwoordigd door een reeds aanwezige medicamenteuze behandeling in het ontvangende systeem. Maar uit verificatie is gebleken dat deze verstrekking wél relevant is. Daarom registreert de gebruiker een nieuwe MBH met behulp van de bouwsteen medicatiegebruik. Dit is onderdeel van medicatieverificatie.

1.4.14 Match op prescriptionId (relatieMA) in private bouwste(e)n(en)?

Is er een match gevonden via relatieMA (met daarin een 6.12 prescriptionId of verrijkt EDIFACT id) naar één of meerdere private bouwste(e)n(en)?

1.4.15 Match op PRK in private bouwste(e)n(en)?

Is er een match gevonden via geneesmiddel PRK naar één of meerdere private bouwste(e)n(en)?

1.4.16 Heeft private bouwsteen al een specifieke MBH?

Heeft de private bouwsteen al een specifieke MBH toegekend gekregen? Bij een willekeurig XIS kan dat door een eerder verwerkte bouwsteen met specifieke MBH gebeurd zijn.

1.4.17 Ken inkomende MBH toe aan gevonden private bouwste(e)n(en)

Neem de inkomende MBH over en ken deze toe aan de gevonden private bouwste(e)n(en). De ontvangen bouwsteen kan (als kopie-bouwsteen) opgeslagen worden in het eigen systeem.