e-overdracht: addendum inhoudelijke gegevens aanmeldbericht

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Test Aanmelding 1.1

1.1.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Voornamen Erik
Initialen E
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Altenborg
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999911612 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 14 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Verzekerde nummer 12345678
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Johanna
Initialen J
Roepnaam Hanna
Geslachtsnaam
Achternaam Bakker
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Email adressen
Email adres jbakker@123net.nl
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Dochter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Johannes
Roepnaam Hans
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Dijk
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Achterneef
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Afdeling specialisme Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging (code = '7500' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

1.1.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Juridische situatie
Juridische situatie t-1-1-juridischesituatie-01
Vertegenwoordiging Onder curatele stelling (code = '9' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3')
Datum aanvang T - 1 jaar

1.1.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair incident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten
Probleem
Probleem naam neoplasma van colon (code = '126838000')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem naam inverse psoriasis (code = '238600001')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voorgeschiedenis
Probleem
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Let op
Alert
Alert naam Drager MRSA (code = '432415000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Alert
Alert naam Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): ernstige claustrofobie
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Ja
Juridische situatie Zie Juridische situatie: t-1-1-juridischesituatie-01
Soort interventie geforceerd toedienen van voeding bij patiënt (code = '37041007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen bevorderen van fysieke gezondheid (code = '121581000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Instemming patiënt (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T - 50 dagen

1.1.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem t-1-1-patientprobleem-01
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting meneer kan niet buigen
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1-1-patientprobleem-01
Actie start datum tijd T - 90 dagen
Uitvoerder
Zorgverlener Ja
Patientprobleem
Probleem t-1.1-patientprobleem-02
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1.1-patientprobleem-02
Patientprobleem
Probleem t-1-1-patientprobleem-03
Probleem naam decubitus (code = '399912005' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie aanleggen van verband op wond (code = '182531007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1-1-patientprobleem-03
Medisch hulpmiddel
Product
Product type schuimverband (code = '448416005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Medisch hulpmiddel
Product
Product type huidvervangende wondbedekkers (code = '465239008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Verpleegkundige interventie
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1-1-patientprobleem-03
Actie start datum tijd T - 10 dagen
Actie eind datum tijd T - 1 dag
Uitvoerder
Zorgverlener Ja
Patientprobleem
Probleem t-1-1-patientprobleem-04
Probleem naam loopt risico op delier (code = '430794006' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting vastgesteld met DOS score
Verpleegkundige interventie
Interventie bevorderen van vochtinname (code = '113148007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1-1-patientprobleem-04
Uitvoerder
Verzorger
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Gerda
Naamgebruik Geslachtsnaam partner (code = 'NL2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Altenborg
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31662626262
Relatie Echtgenoot (code = 'HUSB' in codeSystem 'HL7 RoleCode')

1.1.5 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Voedingvocht
Sonde systeem
Sonde
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Neus-maagsonde (code = '17102003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving neus- maagsonde
Toelichting wegens misselijkheid door chemotherapie
Sonde systeem
Sonde
Medisch hulpmiddel
Product
Product type PEJ sonde (code = '8911000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving PEJ sonde
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Centraal veneuze katheter (code = '52124006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving centraal veneuze katheter
Toelichting voor voeding
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Perifeer intraveneus infuus (code = '82449006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Perifeer intraveneus infuus
Toelichting voor medicatie
Uitscheiding
Stoma
Stoma type eindstandige ileostoma (code = '311412005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting na subtotale darmresectie wegens coloncarcinoom
Stoma
Stoma type urostoma (code = '281601009' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.2 Test Aanmelding 1.2

1.2.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Quigleys
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900912 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 5 nov 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Afdeling specialisme Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (code = '0307' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

1.2.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.2.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem t-1-2-probleem-01
Probleem naam pijn (bevinding) (code = '22253000' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting bij lopen
Verpleegkundige interventie
Interventie afleiden (code = '414039005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: t-1-2-probleem-01

1.3 Test Aanmelding 1.3

1.3.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen J
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Verhulst
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900092 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

1.3.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.3.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem t-1.3-patientprobleem-01
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')

1.4 Test Aanmelding 1.4

1.4.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen N
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam XXX_Grieken
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900109 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

1.4.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.4.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Medisch hulpmiddel
Product
Product type (code = in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')