vpk:V4.0 kwalificatie algemeen aanmelding

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat generieke teksten die specifiek betrekking hebben op de Test voor de overdracht in combinatie met de aanmelding, die geïncludeerd kunnen worden op concrete Test- en kwalificatiepagina's.

Inleiding

inleiding_1

De informatiestandaard eOverdracht omvat twee use cases:

  • Verpleegkundige aanmelding
  • Verpleegkundige overdracht

Verpleegkundige aanmelding is optioneel. Zodoende is Verpleegkundige overdracht ook mogelijk zonder voorafgaande aanmelding.


inleiding_2

Dat betekent voor de aanmeldfase de transacties

  • Sturen aanmeldbericht
  • Sturen bevestiging verpleegkundige aanmelding
  • Sturen annulering verpleegkundige aanmelding

door de systeemrol 'Aanmeldbericht sturend systeem' (VPK-VAS-FHIR)
en voor de overdrachtsfase de transactie

  • Sturen overdrachtsbericht volwassenen

door de systeemrol ‘Overdrachtsbericht sturend systeem’ (VPK-VOS-FHIR).


Dat betekent voor de aanmeldfase de transacties

  • Sturen antwoordbericht

door de systeemrol 'Aanmeldbericht ontvangend systeem' (VPK-VAO-FHIR)
en voor de overdrachtsfase de transactie

  • Ontvangstbevestiging overdrachtsberichtt volwassenen

door de systeemrol ‘Overdrachtsbericht ontvangend systeem’ (VPK-VOO-FHIR).


Scenario's


Onderstaande tabel beschrijft de stappen die in de verschillende scenario’s doorlopen worden. De opeenvolgende stappen worden per scenario van boven naar beneden weergegeven. Als je een bericht van de simulator ontvangt, bekijk dan de gegevens op het scherm en reageer volgens het scenario.


Scenario's sturend


Scenario
1.1 1.2 1.3 1.4
doel van het scenario aanmelding met overdracht per aanmelddatum. In aanmeld- en overdrachtsbericht zijn alle zibs gevuld. Per zib zijn alle concepten minimaal eenmaal gevuld (met uitzondering van adresgegevens). Van herhalende concepten en groepen zijn twee voorbeelden opgenomen. aanmelding met overdracht per andere datum dan oorspronkelijke aanmelddatum aanmelding, maar geen overdracht omdat aangeboden alternatieve datum niet past aanmelding wordt afgewezen door ontvangend systeem
stappen in de aanmeldfase
sturend systeem stuurt aanmelding stuurt aanmelding stuurt aanmelding stuurt aanmelding
simulator stuurt antwoordbericht: Ja, patiënt kan geplaatst worden stuurt antwoord:Ja, patiënt kan geplaatst worden, maar op alternatieve datum stuurt antwoord:Ja, patiënt kan geplaatst worden, maar op alternatieve datum stuurt antwoord:Nee, patiënt kan niet geplaatst worden
sturend systeem bevestigt de aanmelding stuurt nieuwe aanmelding per alternatieve datum annuleert de aanmelding
simulator stuurt antwoord: Ja, patiënt kan geplaatst worden
sturend systeem bevestigt aanmelding
stappen in overdrachtsfase
sturend systeem stuurt overdrachtsbericht per aanmelddatum stuurt overdrachtsbericht per alternatieve datum
simulator stuurt ontvangstbevestiging stuurt ontvangstbevestiging


Scenario's ontvangend


Scenario
1.1 1.2 1.3 1.4
doel van het scenario aanmelding met overdracht per aanmelddatum. In aanmeld- en overdrachtsbericht zijn alle zibs gevuld. Per zib zijn alle concepten minimaal eenmaal gevuld (met uitzondering van adresgegevens). Van herhalende concepten en groepen zijn twee voorbeelden opgenomen. aanmelding met overdracht per andere datum dan oorspronkelijke aanmelddatum aanmelding, maar geen overdracht omdat aangeboden alternatieve datum niet past aanmelding wordt afgewezen door ontvangend systeem
stappen in de aanmeldfase
simulator stuurt aanmelding stuurt aanmelding stuurt aanmelding stuurt aanmelding
ontvangend systeem stuurt antwoordbericht: Ja, patiënt kan geplaatst worden stuurt antwoord:Ja, patiënt kan geplaatst worden, maar op alternatieve datum stuurt antwoord:Ja, patiënt kan geplaatst worden, maar op alternatieve datum stuurt antwoord:Nee, patiënt kan niet geplaatst worden
simulator bevestigt de aanmelding stuurt nieuwe aanmelding per alternatieve datum annuleert de aanmelding
ontvangend systeem stuurt antwoord: Ja, patiënt kan geplaatst worden
simulator bevestigt aanmelding
stappen in overdrachtsfase
simulator stuurt overdrachtsbericht per aanmelddatum stuurt overdrachtsbericht per alternatieve datum
ontvangend systeem stuurt ontvangstbevestiging stuurt ontvangstbevestiging


Aandachtpunten voor inhoudelijke gegevens

Inhoudelijke gegevens per scenario

In de volgende hoofdstukken vind je de inhoudelijke gegevens van de verschillende berichten uit de scenario's. Per scenario is er een hoofdstuk met een overzicht van de concrete stappen en bijbehorende berichten. Hier vind je ook de inhoudelijke gegevens van het aanmeld- en eventueel ook het overdrachtsbericht. Er is een apart hoofdstuk voor de inhoudelijke gegevens van de antwoordberichten. Bevestigingen en annuleringen bevatten geen inhoudelijke gegevens.


Teksten voor de hoofdstukken per scenario

Dit scenario omvat een aanmeld- en een overdrachtsbericht. De patiënt uit dit scenario komt ook voor in de Testscripts - overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht volwassenen. Het overdrachtsbericht waarvan hieronder de inhoudelijke gegevens vermeld worden, vind je onder dezelfde naam terug in Testscripts - overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht volwassenen. . Het aanmeldbericht is gevuld met een deel van de inhoudelijke gegevens van het overdrachtsbericht.


Dit scenario omvat een aanmeld- en een overdrachtsbericht. De patiënt uit dit scenario komt ook voor in de Testscripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht volwassenen. Het overdrachtsbericht waarvan hieronder de inhoudelijke gegevens vermeld worden, vind je onder dezelfde naam terug in Testscripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht volwassenen.