eOverdracht 4.0-rc.23 - Kwalificatiescripts - overdracht ontvangend systeem - overdrachtsbericht overlappend met BgZ

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Versiebeheer

Voor de wijzigingshistorie zie Release notes in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.

2 Doelgroep

De doelgroep van deze pagina is de leverancier die wil kwalificeren voor de systeemrol Overdracht ontvangend systeem, transactie Overdrachtsbericht volwassenen, beperkt tot de zibs die ook in de Basisgegevensset Zorg zijn opgenomen.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina beschrijft het te doorlopen script bij kwalificatie voor de transactie 'Ontvangen overdrachtsbericht volwassenen' door de systeemrol 'Overdrachtsbericht ontvangend systeem' (VPK-VOO), waarbij het overdrachtsbericht beperkt is tot de zibs die ook in de Basisgegevensset Zorg zijn opgenomen.

5 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

  1. De kwalificatiesimulator verstuurt een 'Overdrachtsbericht volwassenen'
  2. Ontvang het Overdrachtsbericht Volwassenen en toon de gegevens uit het bericht op het scherm en maak er schermafdrukken van
  3. Beantwoord de kwalificatiesimulator met een 'Ontvangstbevestiging overdrachtsbericht volwassenen'


6 Op te leveren kwalificatiemateriaal door de leverancier

  1. De berichten die worden verstuurd vanuit het systeem: geef de link(s) op naar de executie op de kwalificatiesimulator (Touchstone).
  2. Schermafdrukken van de wijze waarop het systeem de informatie uit de kwalificatiescenario's aan de gebruiker toont. Gebruik de aanleverformats die bij de scenario's staan aangegeven.7 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

7.1 Datum T

T is een datum die we tijdens de test en kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

7.2 Verwijzingen

Een aantal gegevenselementen in de inhoudelijke gegevens zijn voorzien van labels zodat er naar kan worden verwezen vanuit andere gegevenselementen. Deze labels komen niet terug in de technische implementatie van de berichten (daar zijn de relaties tussen de gegevenselementen op een andere manier geïmplementeerd).


7.3 Bijlagen

In dit script moeten de volgende bijlagen worden gebruikt:7.4 Gebruikersschermen

Hoe de gebruikersschermen van een systeem er precies uitzien, is vrij in te vullen, mits alle informatie in de juiste samenhang met de juiste semantiek (betekenis) en samenhang is terug te vinden. De samenhang tussen gegevenselementen (bijvoorbeeld: een wilsverklaring waarin een contactpersoon is opgenomen) moet ofwel door een verwijzing ofwel door de schermlayout zichtbaar zijn.


8 Scenario's

In deze paragraaf volgen de inhoudelijke gegevens van de beschikbare testscenario's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scenario's en hun inhoud.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem berichten kan ontvangen en correct tonen.Scenario Inhoud Aanleverformat screenshots
Kwalificatie Overdracht 1.1b Alle 14 zibs die ook zijn opgenomen in de Basisgegevensset Zorg. Per zib zijn alle concepten minimaal eenmaal gevuld (met uitzondering van adresgegevens). Van herhalende concepten en groepen zijn twee voorbeelden opgenomen. Aanleverformat 1.1b


8.1 Kwalificatie Overdracht 1.1b

8.1.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 2 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Voornamen Maria
Initialen M.
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Molog
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31620202020
Email adressen
Email adres mariamolog@provider.nl
Identificatienummer 999900080 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 3332 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Menzis
Verzekerde nummer 6318708200
Contactpersoon eovd-k1-1b-contactpersoon-01
Naamgegevens
Voornamen Johan
Initialen J.
Roepnaam Han
Geslachtsnaam
Achternaam Timmerman
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Email adressen
Email adres jtimmerman@123net.nl
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Zoon (code = 'SONC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Johanna
Roepnaam Hanna
Geslachtsnaam
Voorvoegsels ter
Achternaam Stegge
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): achternicht
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06757677 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam MC-Westland
Organisatie locatie Centrum
Afdeling specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31174300400
Email adressen
Email adres urologie@mcw.nl
Adresgegevens
Straat Wortellaan
Huisnummer 2
Postcode 9998SO
Woonplaats Monster
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Julia
Initialen J.
Roepnaam Lieke
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van den
Achternaam Bos
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75191919 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam WijZorgen
Organisatie locatie Honselersdijk
Afdeling specialisme Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging (code = '7500' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

8.1.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Woonomgeving
Woonsituatie
Toelichting woning is op de begane grond
Woning type Aanleunwoning (code = 'AANLW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
Levensovertuiging
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Niet reanimeren verklaring (code = 'NR' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T - 3 jaar
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersoon: eovd-k1-1b-contactpersoon-01
Toelichting wilsverklaring bevindt zich in de portemonnee.
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Wil niet gevaccineerd worden
Wilsverklaring datum T - 1 jaar

8.1.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Initialen B.
Geslachtsnaam
Achternaam Kuiper
Specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06757677 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam MC-Westland
Organisatie locatie Centrum
Afdeling specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31174300401
Email adressen
Email adres urologie@mcw.nl
Adresgegevens
Straat Wortellaan
Huisnummer 2
Postcode 9998SO
Woonplaats Monster
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03161616 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Alexandra
Initialen A.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Breukelen
Specialisme Medisch specialisten, chirurgie (code = '0303' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06757677 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam MC-Westland
Organisatie locatie Centrum
Afdeling specialisme Medisch specialisten, chirurgie (code = '0303' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31174300402
Email adressen
Email adres heelkunde@mcw.nl
Adresgegevens
Straat Wortellaan
Huisnummer 2
Postcode 9998SO
Woonplaats Monster
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Medische diagnose
Probleem eovd-k1-1b-probleem-01
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ziekte van Parkinson (code = '49049000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 3 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting naast beven ook somberheid en moeheid
Probleem eovd-k1-1b-probleem-02
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam primair maligne neoplasma van blaas (code = '93689003')
Probleem begin datum T - 30 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem
Probleem anatomische locatie structuur van huid van schouder (code = '76552005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam melanoom (code = '372244006')
Probleem begin datum T - 2 maanden
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voorgeschiedenis
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diverticulitis (code = '307496006')
Probleem begin datum T - 12 jaar
Probleem eind datum T - 1 jaar
Probleem status Niet actueel (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof selderij (code = '256326004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Voeding (code = '418471000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 10 jaar
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting betreft zowel gekookte als rauwe selderij
Reactie
Symptoom Misselijk en braken (code = '16932000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving Misselijkheid en braken
Wijze van blootstelling via spijsverteringskanaal (code = '447964005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof huisstofmijt (code = '264401009')
Allergie categorie Omgeving (code = '426232007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 500 dagen
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen (code = '490008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof eiwit van huisstofmijt (code = '720687003')
Reactie beschrijving veelvuldig niezen
Ernst Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Kortademigheid (code = '267036007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Symptoom Koorts (code = '386661006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof allergeen van roofmijt (code = '110171000146101')
Reactie beschrijving ernstige benauwdheid en koorts
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 200 dagen
Let op
Alert
Alert naam Drager VRE (code = '431109006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Begin datum tijd T - 20 dagen
Alert type waarschuwing (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')
Alert
Alert naam Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): verhoogd valrisico
Begin datum tijd T - 10 jaar
Meetwaarden
Bloeddruk
Meetmethode Niet-invasief (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Manchet type Klein (code = 'S' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
Meet locatie Linker bovenarm (code = '368208006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Systolische bloeddruk 160 mmhg
Diastolische bloeddruk 92 mmhg
Gemiddelde bloeddruk 109 mmhg
Bloeddruk datum tijd T - 2 dagen om 14:45 uur
Toelichting mevrouw gebruikt medicatie
Houding Zittende positie (code = '33586001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 58 kg
Toelichting mevrouw is aan het aansterken
Gewicht datum tijd T - 5 dagen om 14:30 uur
Kleding Lichte kleding/ondergoed (code = 'MINIMAL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte
Lengte waarde 160 cm
Lengte datum tijd T - 2 dagen om 13:30 uur
Toelichting zonder schoenen aan

8.1.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Afspraken patient
Contact
Contact type Poliklinisch (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Initialen B.
Geslachtsnaam
Achternaam Kuiper
Specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03282828 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Sebastiaan
Initialen S.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels de
Achternaam Vries
Specialisme Medisch specialisten, chirurgie (code = '0303' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Locatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06757677 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam MC-Westland
Organisatie locatie Centrum
Afdeling specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31174300400
Email adressen
Email adres urologie@mcw.nl
Adresgegevens
Straat Wortellaan
Huisnummer 2
Postcode 9998SO
Woonplaats Monster
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Begin datum tijd T + 5 dagen om 10:00 uur
Eind datum tijd T + 5 dagen om 10:30 uur
Reden contact
Probleem Zie Probleem: eovd-k1-1b-probleem-02
Contact
Contact type Thuis (code = 'HH' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 04434343 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Voornamen Elise
Geslachtsnaam
Achternaam Willems
Specialisme Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd (code = '0400' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Email adressen
Email adres ewillems@fysio.nl
Begin datum tijd T + 9 dagen om 10:20 uur
Reden contact
Reden contact tekst advies over veilige en passende lichaamsbeweging

8.1.5 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Voedingvocht
Voedingsadvies
Dieet type lactosevrij
Consistentie solide
Toelichting naar eigen zeggen lactose-intolerant
Voedingsadvies
Dieet type geen selderij
Toelichting in verband met allergie