eOverdracht 4.0-RC10 - Testscripts - overdracht sturend systeem - overdrachtsbericht volwassenen

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Naar nictiz.nl

1 Versiebeheer

Voor de wijzigingshistorie zie Release notes in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.

2 Doelgroep

De doelgroep van deze pagina is de leverancier die zelfstandig testen uitvoert ter voorbereiding op de kwalificatie voor de systeemrol Overdracht sturend systeem, transactie Overdrachtsbericht volwassenen.

3 Begrippenlijst

Er zijn geen specifieke begrippen van toepassing.

4 Inleiding

Deze pagina beschrijft het te doorlopen script voor het testen van de transactie 'Sturen overdrachtsbericht volwassenen' door de systeemrol 'Overdrachtsbericht sturend systeem' (VPK-VOS-FHIR).

Het testen geeft de mogelijkheid om de technische berichten te controleren. Visuele controle van schermafdrukken is geen onderdeel van het testen.
Het advies is om alle relevante scenario's te testen.
De testmaterialen kunnen worden aangevuld en gewijzigd (n.a.v. bevindingen).
Deze aanpassingen worden vermeld in Functioneel Ontwerp eOverdracht 4.0.


5 Uit te voeren stappen

Voer – voor het te testen scenario – de volgende stappen uit:

  1. Voer de gegevens van het 'Overdrachtsbericht volwassenen' in
  2. Stuur een ‘Overdrachtsbericht volwassenen’ naar de simulator


6 Aandachtspunten voor inhoudelijke gegevens

6.1 Datum T

T is een datum die we tijdens de test en kwalificatie nader invullen / afspreken (betreft over het algemeen de huidige datum). Als ergens staat T – 100D betekent dit: 100 dagen eerder dan die afgesproken datum.

6.2 Verwijzingen

Een aantal gegevenselementen in de inhoudelijke gegevens zijn voorzien van labels zodat er naar kan worden verwezen vanuit andere gegevenselementen. Deze labels komen niet terug in de technische implementatie van de berichten (daar zijn de relaties tussen de gegevenselementen op een andere manier geïmplementeerd).


6.3 Bijlagen

In dit script moeten de volgende bijlagen worden gebruikt:
7 Scenario's

In deze paragraaf volgen de inhoudelijke gegevens van de beschikbare testscenario's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de scenario's en hun inhoud.


Doel van elk scenario is: aantonen dat het systeem correcte berichten kan versturen.


Scenario Inhoud
Test Overdracht volwassenen 1.1 Alle zibs. Per zib zijn alle concepten minimaal eenmaal gevuld (met uitzondering van adresgegevens). Van herhalende concepten en groepen zijn twee voorbeelden opgenomen.
Test Overdracht 1.5 Zwangerschap
Test Overdracht 1.6 Vrijheidsbeperkende interventie GGZ
Test Overdracht 1.7 Vrijheidsbeperkende interventie WZD
Test Overdracht 1.8 Faecesincontinentie en Urinekatheter7.1 Test Overdracht volwassene 1.1

7.1.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Voornamen Erik
Initialen E
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Altenborg
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31634567891
Email adressen
Email adres evertaltenborg@hotmail.com
Identificatienummer 999911612 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 14 aug 1964
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Meerling indicator Nee
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Contactpersoon eovd-1-1-contactpersoon-01
Naamgegevens
Voornamen Johanna
Initialen J
Roepnaam Hanna
Geslachtsnaam
Achternaam Bakker
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31645678912
Email adressen
Email adres jbakker@123net.nl
Rol Eerste relatie/contactpersoon (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Relatie Dochter (code = 'DAUC' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Johannes
Roepnaam Hans
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Dijk
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31612121212
Relatie Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): achterneef
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Charlotte Maria
Initialen C. M.
Roepnaam Lotte
Geslachtsnaam
Achternaam Bruinsma
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75131313 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam ThuiszorgOrg
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging (code = '7500' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435780
Email adressen
Email adres info@thuiszorgorg.nl
Adresgegevens
Straat Hoofdstraat
Huisnummer 50
Postcode 9999PT
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Mark Peter
Initialen M.P.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Laren
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')

7.1.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Gezinssituatie
Gezinssituatie
Burgerlijke staat
Burgerlijke staat rc
Burgerlijke staat Gehuwd (code = 'M' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')
Gezinssamenstelling Samenwonend met partner (code = '408821002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aantal kinderen 3
Aantal kinderen inwonend 0
Zorgtaak zorgt voor zijn vrouw die slecht ter been is
Zorgtaak zorgt voor de hond
Kind
Geboortedatum T - 30 jaar
Inwonend Nee
Kind
Geboortedatum T - 25 jaar
Inwonend Nee
Toelichting kinderen wonen ver weg en kunnen niet helpen bij dagelijkse zorg aan echtgenote
Juridische situatie
Juridische situatie eovd-1-1-juridischesituatie-01
Vertegenwoordiging Onder curatele stelling (code = '9' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3')
Datum aanvang T - 1 jaar
Woonomgeving
Woonsituatie
Toelichting woning is op derde verdieping, is gelijkvloers en er is een lift aanwezig
Woning type Appartement of flatwoning (code = 'FLATW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
Levensovertuiging
Levensovertuiging rc
Levensovertuiging Geen geloof (code = 'GeenGeloof' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Verklaring donorschap (code = 'DO' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1')
Wilsverklaring datum T - 4 jaar
Vertegenwoordiger
Contactpersoon Zie Contactpersoon: eovd-1-1-contactpersoon-01
Toelichting wilsverklaring bevindt zich in de portemonnee.
Wilsverklaring
Wilsverklaring type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Wil niet gevaccineerd worden
Wilsverklaring datum T - 1 jaar
Sociale omgeving
Participatie in maatschappij
Sociaal netwerk heeft veel contact met collega's en buren
Vrijetijdsbesteding gitaar spelen
Arbeidssituatie werkt als administratief medewerker bij gemeente
Toelichting heeft tijdelijk contract
Hulp van anderen
Hulpverlener
Mantelzorger
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Marriet
Initialen M.
Naamgebruik Eigen geslachtsnaam (code = 'NL1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam
Achternaam Blauw
Rol Buur (code = '19' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472')
Aard helpt met ondersteuning echtgenote als meneer er niet is
Frequentie zo vaak als nodig
Soort hulp Mantelzorg (code = '386229000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hulp van anderen
Hulpverlener
Zorgaanbieder
Organisatie naam WijZorgen
Organisatie locatie Stitswerd
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Aard ondersteuning bij wassen
Frequentie dagelijks
Soort hulp Professionele thuiszorg (code = '60689008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet in het weekend
Hulp van anderen
Hulpverlener
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Therese
Geslachtsnaam
Achternaam Roep
Contactgegevens
Email adressen
Email adres thereseroep@zzp.nl
Aard ondersteuning bij wassen
Frequentie dagelijks
Soort hulp Professionele thuiszorg (code = '60689008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting alleen in het weekend
Communicatie
Taalvaardigheid
Communicatie taal Nederlands (code = 'nl' in codeSystem 'ISO 639-1: Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code')
Taalvaardigheid begrijpen Redelijk (code = 'F' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Taalvaardigheid spreken Slecht (code = 'P' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Taalvaardigheid lezen Redelijk (code = 'F' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Toelichting t.g.v. CVA nu moeite met begrijpen, spreken gaat ook moeilijk i.v.m. afasie
Taalvaardigheid
Communicatie taal Limburgs (code = 'li' in codeSystem 'ISO 639-1: Codes for the representation of names of languages -- Part 1: Alpha-2 code')
Taalvaardigheid begrijpen Goed (code = 'G' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Taalvaardigheid spreken Redelijk (code = 'F' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Toelichting opgegroeid in Zuid-Limburg

7.1.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener eovdv-1-1-behandelaar-01
Naamgegevens
Voornamen Joshua Pieter
Initialen J. P.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Behandelaar
Zorgverlener eovdv-1-1-behandelaar-02
Zorgverlener identificatienummer 03898989 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen G.
Geslachtsnaam
Achternaam Spijkerman
Specialisme Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (code = '0318' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) (code = '0318' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres maagleverdarm@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Medische diagnose
Probleem eovd-1-1-probleem-01
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam ischemisch cerebrovasculair accident (code = '422504002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 100 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting niet bekend met neurologische klachten
Probleem eovd-1-1-probleem-02
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam neoplasma van colon (code = '126838000')
Probleem begin datum T - 150 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem eovd-1-1-probleem-03
Probleem anatomische locatie oksel (code = '91470000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem lateraliteit Rechts en links (code = '51440002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam inverse psoriasis (code = '238600001')
Probleem begin datum T - 10 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Voorgeschiedenis
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam diabetes mellitus (code = '73211009')
Probleem begin datum T - 12 jaar
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof nikkelsulfaat (code = '255848005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie categorie Stof of product (code = '419199007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 10 jaar
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting opgemerkt bij het dragen van nikkel bevattende sieraden.
Reactie
Symptoom Contactdermatitis (code = '40275004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie beschrijving last van jeuk, roodheid en irritatie op de contactplek van nikkel bevattende sieraden.
Wijze van blootstelling intra-epidermale route (code = '448077001' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Allergie intolerantie
Veroorzakende stof pollen (code = '256259004')
Allergie categorie Omgeving (code = '426232007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Allergie status Actief (code = 'active' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Begin datum tijd T - 500 dagen
Mate van kritiek zijn Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Laatste reactie datum tijd T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Overgevoeligheidsreactie van de bovenste luchtwegen (code = '490008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof graspollen (code = '256277009')
Reactie beschrijving veelvuldig niezen
Ernst Matig (code = '6736007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 99 dagen
Reactie
Symptoom Kortademigheid (code = '267036007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Symptoom Koorts (code = '386661006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Specifieke stof pollen van paprikaplant (code = '110181000146104')
Reactie beschrijving ernstige benauwdheid en koorts
Ernst Ernstig (code = '24484000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reactie tijdstip T - 200 dagen
Let op
Alert
Alert naam Drager MRSA (code = '432415000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Begin datum tijd T - 20 dagen
Alert type waarschuwing (code = '74018-3' in codeSystem 'LOINC')
Alert
Alert naam Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): ernstige claustrofobie
Begin datum tijd T - 10 jaar
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Ja
Juridische situatie Zie Juridische situatie: eovd-1-1-juridischesituatie-01
Soort interventie geforceerd toedienen van voeding bij patiënt (code = '37041007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen bevorderen van fysieke gezondheid (code = '121581000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Instemming patiënt (code = '2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T - 50 dagen
Meetwaarden
Bloeddruk
Meetmethode Niet-invasief (code = '22762002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Manchet type Standaard (code = 'STD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1')
Meet locatie Rechter bovenarm (code = '368209003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diastolisch eindpunt Fase V (code = '255272007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Systolische bloeddruk 170 mmhg
Diastolische bloeddruk 90 mmhg
Gemiddelde bloeddruk 110 mmhg
Bloeddruk datum tijd T - 20 dagen om 14:45 uur
Toelichting meneer gebruikt medicatie
Houding Liggende positie (code = '102538003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Polsfrequentie
Polsfrequentie waarde 90
Polsfrequentie datum tijd T - 5 dagen om 14:45 uur
Toelichting is altijd sportief geweest
Pols regelmatigheid Polsslag regelmatig (code = '271636001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lichaamstemperatuur
Temperatuur waarde 36.8 ºc
Temperatuur datum tijd T - 4 dagen om 07 uur
Toelichting voeten voelen heel koud aan
Temperatuur type Tympanische temperatuur (code = '415974002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ademhaling
Ademfrequentie 18 /min
Ademhaling datum tijd T - 3 dagen om 14:45 uur
Ritme Abnormaal ademhalingsritme (code = '85617008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Diepte Normale ademhalingsdiepte (code = '301284009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Afwijkend ademhalingspatroon Apneu (code = '1023001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Extra zuurstof toediening Ja
Toelichting meneer lijkt angstig
Toegediende zuurstof
Flow rate 2 l/min
Fi o2 0.29 l
Toediening hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Neusbril (code = '336623009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving neusbril
Lichaamsgewicht
Gewicht waarde 74 kg
Toelichting meneer volgt afvaldieet
Gewicht datum tijd T - 5 dagen om 14:30 uur
Kleding Volledig gekleed, inclusief schoenen (code = 'FULL' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1')
Lichaamslengte
Lengte waarde 170 cm
Lengte datum tijd T - 5 dagen om 14:30 uur
Toelichting zonder schoenen aan
Positie Staande positie (code = '10904000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Pijnscore
Pijn score
Pijnscore waarde 2
Pijnscore datum tijd T - 5 dagen om 14:45 uur
Pijn meetmethode NRS (code = 'NRS' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1')
Anatomische locatie gehele voet (code = '302545001' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Af en toe pijn, maar niet belemmerend bij het lopen

7.1.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem eovd-1-1-patientprobleem-01
Probleem naam probleem met zichzelf wassen en afdrogen (code = '288552005' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 100 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting meneer kan niet buigen
Verpleegkundige interventie eovd-1-1-interventie-01
Interventie ondersteunen bij wassen en/of persoonlijke hygiëne (code = '386420003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-patientprobleem-01
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wassen onafhankelijk
Actie start datum tijd T - 90 dagen
Frequentie 1 /dag
Instructie let op: valrisico
Uitvoerder
Zorgverlener Ja
Patientprobleem
Probleem eovd-1-1-patientprobleem-02
Probleem naam probleem met zichzelf kleden (code = '284972002' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 90 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie eovd-1-1-interventie-02
Interventie ondersteunen bij aankleden (code = '313332003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-patientprobleem-02
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat kleden onafhankelijk
Frequentie 3 /dag
Patientprobleem
Probleem eovd-1-1-patientprobleem-03
Probleem anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam decubitus (code = '399912005' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 90 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie aanleggen van verband op wond (code = '182531007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-patientprobleem-03
Frequentie 1 /dag
Medisch hulpmiddel
Product
Product type schuimverband (code = '448416005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Medisch hulpmiddel
Product
Product type huidvervangende wondbedekkers (code = '465239008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Verpleegkundige interventie
Interventie wisselen van positie van patiënt (code = '225286008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-patientprobleem-03
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat wondlengte < 1cm, wondbreedte < 1 cm
Actie start datum tijd T - 10 dagen
Actie eind datum tijd T - 1 dag
Interval 4 uur
Uitvoerder
Zorgverlener Ja
Patientprobleem
Probleem eovd-1-1-patientprobleem-04
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam loopt risico op delier (code = '430794006' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 5 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting vastgesteld met DOS score
Verpleegkundige interventie
Interventie bevorderen van vochtinname (code = '113148007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-patientprobleem-04
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat vochtinname > 1,5 liter/dag
Instructie Graag er op toezien dat meneer > 1,5 liter per dag drinkt
Uitvoerder
Verzorger
Contactpersoon
Naamgegevens
Voornamen Gerda
Naamgebruik Geslachtsnaam partner (code = 'NL2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4')
Geslachtsnaam partner
Achternaam partner XXX_Altenborg
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31662626262
Relatie Echtgenoot (code = 'HUSB' in codeSystem 'HL7 RoleCode')
Zorgresultaat
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat doel deels behaald: kan nog niet rug wassen
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: eovd-1-1-interventie-01
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat doel deels behaald, kan nog niet zelf veters strikken
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: eovd-1-1-interventie-02
Afspraken patient
Contact
Contact type Poliklinisch (code = 'AMB' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Joshua Pieter
Initialen J.P.
Geslachtsnaam
Achternaam Helmond
Specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03686868 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen F.
Geslachtsnaam
Achternaam Snijder
Specialisme Medisch specialisten, neurochirurgie (code = '0308' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Locatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06590457 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam AB-zkh
Organisatie locatie Noord
Afdeling specialisme Medisch specialisten, neurologie (code = '0330' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31182435770
Email adressen
Email adres neurologie@ABZ.nl
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 10
Postcode 9999PO
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Werkadres (code = 'WP' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Begin datum tijd T + 5 dagen om 10:00 uur
Eind datum tijd T + 5 dagen om 10:30 uur
Reden contact
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-probleem-01
Contact
Contact type Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): telefonisch
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03676767 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen J.
Geslachtsnaam
Achternaam Drooglever
Specialisme Medisch specialisten, inwendige geneeskunde (code = '0313' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer +31616161616
Begin datum tijd T + 20 dagen om 15:15 uur
Reden contact
Afwijkende uitslag hoge PSA waarde
Contact
Contact type Thuis (code = 'HH' in codeSystem 'HL7 ActCode')
Contact met
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 88131313 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen W.
Geslachtsnaam
Achternaam Bloem
Specialisme Ergotherapeuten (code = '8800' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Contactgegevens
Email adressen
Email adres bloem@ergotherapie.nl
Begin datum tijd T + 12 dagen om 15:15 uur
Reden contact
Reden contact tekst Controle voortgang revalidatie
Wensen en behoeften patient enof naasten meneer wil zo snel mogelijk weer zelfstandig kunnen functioneren en zijn vrouw kunnen verzorgen

7.1.5 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Zelfzorg
Vermogen tot drinken
Drinken Hulp nodig (code = '16681000146102' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Drink beperkingen Bereiden (openen/uitschenken) (code = '286506008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot drinken
Drinken Onafhankelijk (code = '19841000146104' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Drink beperkingen Vastpakken (code = '307071002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot eten
Eten Hulp nodig (code = '129033007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '1')
Eet beperkingen Snijden/openen (code = '289078003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot eten
Eten Onafhankelijk (code = '165224005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Eet beperkingen Eetgerei hanteren (code = '289046006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot mondverzorging
Verzorgen tanden Hulp nodig (code = '16671000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Prothese
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Gebitsprothese (code = '27606000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Gebitsprothese bovenkaak
Prothese
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Gebitsprothese (code = '27606000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Gebitsprothese onderkaak
Vermogen tot zich wassen
Zich wassen Hulp nodig (code = '16621000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te wassen lichaamsdeel Onderlichaam (code = '362875007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot zich wassen
Zich wassen Hulp nodig (code = '16621000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te wassen lichaamsdeel Bovenlichaam (code = '362874006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot zich kleden
Zich kleden Hulp nodig (code = '129039006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te kleden lichaamsdeel Onderlichaam (code = '362875007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot zich kleden
Zich kleden Onafhankelijk (code = '129035000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te kleden lichaamsdeel Bovenlichaam (code = '362874006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot uiterlijke verzorging
Uiterlijke verzorging Hulp nodig (code = '27941000146109' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Vermogen tot toiletgang
Toiletgebruik Onafhankelijk (code = '129062008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Vermogen tot zelfstandig medicatiegebruik
Zelfstandig medicatiegebruik Hulp nodig (code = '27921000146103' in codeSystem 'SNOMED CT')
Hulp bij toediening
Verpleegkundige interventie
Interventie bevorderen van therapietrouw met behulp van medicijndispenser (code = '710153008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat therapietrouw
Frequentie 2 /d
Medisch hulpmiddel
Product
Product type medicatierol (code = '713308004' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving baxterrol
Vermogen tot verpleegtechnische handelingen
Verpleegkundige interventie
Verpleegkundige interventie
Interventie Stoma care procedure (code = '225194008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat goede hygiene met betrekking tot stoma
Actie start datum tijd T - 6 dagen
Uitvoerder
Patient Ja
Toelichting toezicht bij uitvoer, en instructie hygiënisch werken
Verrichten vpkhandeling Hulp nodig (code = '27931000146101' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Vermogen tot verpleegtechnische handelingen
Verpleegkundige interventie
Verpleegkundige interventie
Interventie vervangen van verband (code = '18949003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Actie start datum tijd T - 1 dag
Interval 2 dagen
Verrichten vpkhandeling Hulp nodig (code = '27931000146101' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Toelichting zelfzorg kan zich steeds beter redden met wassen en kleden, knoopjes dichtdoen en schoenen met hulp. Ileostoma instructies gestart.
Mobiliteit
Mobiliteit
Lopen Hulp nodig (code = '16581000146103' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Traplopen Volledig afhankelijk (code = '301589003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Houding veranderen Onafhankelijk (code = '19821000146105' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Houding handhaven Onafhankelijk (code = '19811000146100' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Uitvoeren transfer Hulp nodig (code = '714917003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type rollator (code = '404946006' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving rollator
Begin datum T - 1 jaar
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type rolstoel (code = '58938008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving rolstoel
Begin datum T - 1 maand
Toelichting voor langere afstanden
Toelichting lopen is stuk verbeterd, rechter been minder krachtig
Voedingvocht
Voedingsadvies
Dieet type suikervrij, diabetes dieet
Consistentie dik vloeibaar
Toelichting eet naar eigen keuze minder vlees
Voedingsadvies
Dieet type geen varkensvlees
Snaqscore
Gewichtsverlies score LossAverage (code = 'G1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 (ordinal = '2')
Eetlust score Eetlust (code = 'B0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 (ordinal = '0')
Voedings score GeenVoeding (code = 'Z0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 (ordinal = '0')
Totaal score 2
Snaqscore datum tijd T - 6 dagen om 17 uur
Toelichting geen verminderde eetlust ondanks chemotherapie
Snaqrc score
Gewichtsverlies score LossHigh (code = 'G2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.1 (ordinal = '2')
Eetlust score Eetlust (code = 'B0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.2 (ordinal = '0')
Bmiscore Gezond (code = 'B0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.3 (ordinal = '0')
Hulp bij eten Onafhankelijk (code = '165224005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Totaal score 2
Snaqrc score datum tijd T - 6 dagen om 17 uur
Toelichting geen verminderde eetlust ondanks chemotherapie
Snaq65score
Gewichtsverlies score LossLow (code = 'G0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 (ordinal = '0')
Bovenarm omtrek score Normaal (code = 'A0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 (ordinal = '0')
Eetlust score Eetlust (code = 'B0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 (ordinal = '0')
Inspannings score Mogelijk (code = 'In0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 (ordinal = '0')
Totaal score 0
Snaq65score datum tijd T - 6 dagen om 17 uur
Toelichting geen verminderde eetlust ondanks chemotherapie
Mustscore
Bmiscore BMIHigh (code = 'B0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 (ordinal = '0')
Gewichtsverlies score LossLow (code = 'G0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 (ordinal = '0')
Ziekte score Ziek (code = 'Z1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 (ordinal = '2')
Totaal score 2
Mustscore datum tijd T - 12 dagen om 17 uur
Vochtbalans
Vocht totaal in 1400 ml
Vocht totaal uit 1000 ml
Vochtbalans starttijd T - 6 dagen om 07 uur
Vochtbalans stoptijd T - 5 dagen om 07 uur
Sonde systeem
Sonde
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Neus-maagsonde (code = '17102003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving neus- maagsonde
Begin datum T - 5 dagen
Anatomische locatie neusgat (code = '363538002' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgverlener Zie Zorgverlener: eovdv-1-1-behandelaar-02
Sonde lengte 575 mm
Toelichting wegens misselijkheid door chemotherapie
Sonde systeem
Sonde
Medisch hulpmiddel
Product
Product type PEJ sonde (code = '8911000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving PEJ sonde
Begin datum T - 5 dagen
Medisch hulpmiddel
Product
Product type enterale voedingspomp (code = '468664004' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving enterale voedingspomp
Begin datum T - 5 dagen
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Centraal veneuze katheter (code = '52124006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving centraal veneuze katheter
Begin datum T - 20 dagen
Toelichting onder sleutelbeen links
Anatomische locatie structuur van vena subclavia (code = '9454009' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zorgverlener Zie Zorgverlener: eovdv-1-1-behandelaar-02
Toelichting voor voeding
Lumen of lijn
Lijn status Lopend (code = 'LNP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1')
Lumen locatie Distaal (code = '46053002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lumen of lijn
Lijn status Afgedopt (code = 'DOP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1')
Lumen locatie Mediaal (code = '255561001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lumen of lijn
Lijn status Lopend (code = 'LNP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1')
Lumen locatie Distaal (code = '46053002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Infuus
Infuuskatheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Perifeer intraveneus infuus (code = '82449006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Perifeer intraveneus infuus
Begin datum T - 15 dagen
Anatomische locatie onderarm (code = '14975008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting voor medicatie
Lumen of lijn
Lijn status Lopend (code = 'LNP' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1')
Uitscheiding
Blaasfunctie
Urine continentie Af en toe een ongelukje (max. 1 keer per 24 uur) (code = '165233007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '1')
Urostoma
Stoma Zie Stoma: eovd-1-1-stoma-02
Incontinentiemateriaal
Medisch hulpmiddel
Product
Product type inlegger voor incontinentiebroek (code = '470713005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving inlegger
Darmfunctie
Stoma Zie Stoma: eovd-1-1-stoma-01
Defecatie consistentie Helemaal vloeibaar (code = 'Type 7' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1')
Toelichting stoma na subtotale darmresectie wegens coloncarcinoom
Stoma eovd-1-1-stoma-01
Stoma type eindstandige ileostoma (code = '311412005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Stoma materiaal
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Ileostomy bag (code = '417136005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving stomazak voor ileostoma
Anatomische locatie onderbuik (code = '27033000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanleg datum T - 12 dagen
Toelichting na subtotale darmresectie wegens coloncarcinoom
Stoma eovd-1-1-stoma-02
Stoma type urostoma (code = '281601009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie buikwand (code = '83908009' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Aanleg datum T - 4 jaar
Huid
Brandwond
Ontstaans datum T - 2 dagen
Uitgebreidheid 1 %
Brandwond soort Thermische brandwond (code = '105594005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie onderarm (code = '362741001' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Dieptegraad 1e graad (code = '77140003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Toelichting Meneer kreeg hete thee over zich heen, wond is ongeveer 2 bij 2 cm; geen verband nodig.
Datum laatste verbandwissel T - 1 dag
Brandwond
Ontstaans datum T - 2 dagen
Uitgebreidheid 1 %
Brandwond soort Thermische brandwond (code = '105594005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Anatomische locatie handrug (code = '63125000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Dieptegraad 2e graad, oppervlakkig (code = '262587005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Decubitus wond
Decubitus categorie Decubitus categorie 2 (code = '420324007' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '2')
Ontstaans datum T - 2 dagen
Anatomische locatie hiel (code = '76853006' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Datum laatste verbandwissel T - 1 dag
Wondlengte 2 cm
Wondbreedte 2 cm
Wonddiepte 0.5 cm
Toelichting Wond is niet geïnfecteerd.
Decubitus wond
Decubitus categorie Decubitus categorie 1 (code = '421076008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '1')
Ontstaans datum T - 20 dagen
Anatomische locatie stuitje (code = '182028002' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Datum laatste verbandwissel T - 1 dag
Wondlengte 3 cm
Wondbreedte 1 cm
Wonddiepte 0.2 cm
Huidaandoening
Soort aandoening Intertrigo/smetten (code = '58759008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Ontstaans datum T - 6 dagen
Anatomische locatie lies (code = '26893007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts (code = '24028007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting Smetten zonder natten of infectie, inmiddels genezen.
Huidaandoening
Soort aandoening Anders (code = 'OTH' in codeSystem 'HL7 NullFlavor'): Inverse psoriasis
Ontstaans datum T - 10 jaar
Oorzaak
Probleem Zie Probleem: eovd-1-1-probleem-03
Anatomische locatie oksel (code = '91470000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Rechts en links (code = '51440002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond
Wond soort Traumatische wond (code = '416462003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond weefsel Rode wond (code = 'ROOD' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2')
Wond infectie Nee
Wond vochtigheid Droge wond (code = 'DROOG' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3')
Wondlengte 2 cm
Wondbreedte 4 cm
Wonddiepte 0.1 cm
Anatomische locatie knie (code = '72696002' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond ontstaansdatum T - 12 dagen
Datum laatste verbandwissel T - 1 dag
Toelichting oppervlakkige schaafwond na CVA, geen verband nodig
Wond
Wond soort Chirurgische wond (code = '112633009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond infectie Nee
Wond vochtigheid Vochtige wond (code = 'VOCHTIG' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3')
Wond rand Ondermijning (code = '449752001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wondlengte 5 cm
Wondbreedte 1 cm
Wonddiepte 4 cm
Anatomische locatie onderbuik (code = '27033000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Drain
Medisch hulpmiddel
Product
Product type wonddrain (code = '27033000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving wonddrain
Begin datum T - 12 dagen
Wond
Wond soort Oncologische ulcer (code = '94579000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond weefsel Graad II (code = 'GRAAD2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1')
Wond infectie Nee
Wondlengte 1 cm
Wondbreedte 1 cm
Wonddiepte 2 cm
Anatomische locatie buikwand (code = '83908009' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond ontstaansdatum T - 1 maand
Datum laatste verbandwissel T - 1 dag
Zintuigen
Functie horen
Hoor functie Verminderde gehoorfunctie (code = '15188001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Horen hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product id 012345678905 (code = '012345678905Global Trade Item Number (GTIN)')
Product type Gehoorapparaat (code = '6012004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Gehoorapparaat
Anatomische locatie Linkeroor (code = '89644007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Horen hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product omschrijving Gehoorapparaat
Anatomische locatie Rechteroor (code = '25577004' in codeSystem 'SNOMED CT')
Functie zien
Visuele functie Verminderd gezichtsvermogen (code = '397540003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zien hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type bril (code = '50121007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving bril
Toelichting zonder bril bestaat verhoogd valrisico
Ziektebeleving
Ziektebeleving
Ziekte inzicht van patient meneer kan niet overzien wat de ziekte betekent in het dagelijkse leven
Omgaan met ziekteproces door patient meneer wil niet praten over de toekomst.
Omgaan met ziekteproces door naasten echtgenote maakt zich zorgen of zij de zorg voor meneer wel aan kan, omdat zij zelf ook slecht ter been is
Mentale status
Probleem
Probleem type Symptoom (code = '418799008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam gedaald bewustzijn (code = '443371007' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem begin datum T - 22 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting sinds cva, verminderde alertheid
Probleem
Probleem type Klacht (code = '409586006' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam toestand van verwardheid (code = '286933003' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem begin datum T - 22 dagen
Probleem eind datum T - 5 dagen
Probleem status Niet actueel (code = '73425007' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.2 Test Overdracht 1.5

7.2.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 2 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van de
Achternaam XXX_Quigleys
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999ZA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900912 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 5 nov 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Specialisme Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd (code = '9100' in codeSystem 'Vektis AGB-medische specialismen')
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam AB-zkh
Afdeling specialisme Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (code = '0307' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.2.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03171717 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Achternaam Oosterhout
Specialisme Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie (code = '0307' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam zwangerschapsgeïnduceerde hypertensie (code = '48194001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 10 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Pijnscore
Pijn score
Pijnscore waarde 2
Pijnscore datum tijd T - 1 dag om 12:30 uur
Pijn meetmethode VAS10 (code = 'VAS10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1')
Anatomische locatie structuur van rug exclusief nek (code = '77568009' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')

7.2.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem eovd-1-5-probleem-01
Probleem anatomische locatie structuur van rug exclusief nek (code = '77568009' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Probleem naam pijn (bevinding) (code = '22253000' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 10 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Toelichting bij lopen
Verpleegkundige interventie eovd-1-5-interventie-01
Interventie afleiden (code = '414039005' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-5-probleem-01
Zorgresultaat
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat zie pijnscore
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: eovd-1-5-interventie-01

7.2.4 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Voortplanting
Zwangerschap
Zwanger Ja
Aterme datum T + 120 dagen
Datum laatste menstruatie T - 170 dagen
Zwangerschapsduur 160 dagen
Graviditeit 1
Pariteit 0
Toelichting Mevrouw is vaak misselijk in de ochtend.

7.3 Test Overdracht 1.6

7.3.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 1 dag
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Arcken
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1000
Postcode 9999XA
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900043 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75727272 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam St. Geestelijk Welzijn
Organisatie type Geestelijke Gezondheidszorg (code = 'G5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.3.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Juridische situatie
Juridische situatie eovd-1-6-juridischesituatie-01
Juridische status Rechterlijke machtiging (code = 'RM' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2')
Datum aanvang T - 3 dagen
Datum einde T + 3 maanden
Juridische situatie
Vertegenwoordiging Mentorschap (code = '8' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3')
Datum aanvang T - 6 maanden

7.3.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 01171717 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Eindhoven
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam niet-organische psychose (code = '191525009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 5 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Bevestigd (code = '410605003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Nee
Wilsbekwaam toelichting wegens psychose
Juridische situatie Zie Juridische situatie: eovd-1-6-juridischesituatie-01
Soort interventie geslotendeurprocedure (code = '225210009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen afwenden van situatie die kan resulteren in toebrengen van schade aan zichzelf of aan anderen (code = '121481000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Geen instemming patiënt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T + 1 dag
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Nee
Wilsbekwaam toelichting wegens psychose
Juridische situatie Zie Juridische situatie: eovd-1-6-juridischesituatie-01
Soort interventie separeren in extra beveiligde kamer (code = '124041000146108' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen afwenden van situatie die kan resulteren in toebrengen van schade aan zichzelf of aan anderen (code = '121481000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Geen instemming patiënt (code = '1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T + 1 dag
Einde T + 3 dagen

7.3.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem eovd-1-6-probleem-01
Probleem naam fysieke agressie (code = '248004009' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 5 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie eovd-1-6-interventie-01
Interventie rustige en geruststellende houding aannemen (code = '225980008' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-6-probleem-01
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat Veilige omgeving is gerealiseerd voor patient/ naasten; duur VBI beperken
Zorgresultaat
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat doel is behaald
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: eovd-1-6-interventie-01

7.4 Test Overdracht 1.7

7.4.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 5 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Schouten-Baak
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1001
Postcode 9999XX
Woonplaats Stitswerd
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900055 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Geslacht Man (code = 'M' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 250 dagen
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 75616161 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam HomeCare
Organisatie type Thuiszorg (code = 'T2' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 47707070 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam St. Zonnehof
Organisatie type Verpleeghuis (code = 'R5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.4.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Juridische situatie
Juridische situatie eovd-1-7-juridischesituatie-01
Juridische status Besluit tot opname en verblijf (code = 'OPM' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2')
Datum aanvang T - 5 dagen
Juridische situatie
Vertegenwoordiging Zaakwaarneming (code = '10' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3')
Datum aanvang T - 6 maanden

7.4.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 01171717 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen K.
Geslachtsnaam
Voorvoegsels van
Achternaam Eindhoven
Specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam delier (code = '2776000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem begin datum T - 10 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vrijheidsbeperking
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Nee
Wilsbekwaam toelichting Kan eigen situatie niet beoordelen
Juridische situatie Zie Juridische situatie: eovd-1-7-juridischesituatie-01
Soort interventie constante supervisie met camera (code = '121411000146104' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen afwenden van crisissituatie (code = '121491000146107' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Instemming wettelijke vertegenwoordiger (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T - 4 dagen
Vrijheidsbeperkende interventie
Wilsbekwaam Nee
Wilsbekwaam toelichting Kan zich niet orienteren
Juridische situatie Zie Juridische situatie: eovd-1-7-juridischesituatie-01
Soort interventie constante supervisie met elektronisch traceringsmiddel (code = '121451000146100' in codeSystem 'SNOMED CT')
Reden van toepassen afwenden van situatie die kan resulteren in toebrengen van schade aan zichzelf of aan anderen (code = '121481000146105' in codeSystem 'SNOMED CT')
Instemming Instemming wettelijke vertegenwoordiger (code = '4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1')
Begin T - 4 dagen

7.4.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem eovd-1-7-probleem-01
Probleem naam acute verwardheid (code = '130987000' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem begin datum T - 5 dagen
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie eovd-1-7-interventie-01
Interventie omgevingsstimuli minimaliseren (code = '710978006' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1-7-probleem-01
Behandeldoel
Gewenst zorgresultaat DOSS < 3
Zorgresultaat
Uitkomst van zorg
Zorgresultaat DOSS = 2
Interventie
Verpleegkundige interventie Zie Verpleegkundige interventie: eovd-1-7-interventie-01

7.5 Test Overdracht 1.8

7.5.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing T + 2 dagen
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Initialen M.
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Koutrik
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1002
Postcode 9999ZZ
Woonplaats STITSWERD
Adres soort Woon-/verblijfadres (code = 'PHYS' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Identificatienummer 999900067 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 18 sep 1963
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Eind datum tijd T + 1 jaar
Verzekeringssoort Basis (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer 9664 (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam Trias
Verzekerde nummer 12345678
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 06121212 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam EF-zkh
Afdeling specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Organisatie type Algemeen ziekenhuis (code = 'V6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Voornamen Bart
Geslachtsnaam
Achternaam Moorman
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer 47707070 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Organisatie naam St. Zonnehof
Organisatie type Verpleeghuis (code = 'R5' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

7.5.2 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Zorgverlener identificatienummer 03848484 (in identificerend systeem: AGB-Z)
Naamgegevens
Initialen P.
Geslachtsnaam
Achternaam Boomsma
Specialisme Medisch specialisten, urologie (code = '0306' in codeSystem 'COD016-VEKT Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep)')
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam fistel tussen blaas en sigmoïd (code = '197861003')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

7.5.3 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Actuele patientproblemen
Patientprobleem
Probleem eovd-1.8-patientprobleem-01
Probleem naam incontinentie voor feces (code = '72042002' in codeSystem 'Referentieset Nationale kernset patientproblemen')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verpleegkundige interventie
Interventie zorg bij fecale incontinentie (code = '386223004' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Indicatie
Probleem Zie Probleem: eovd-1.8-patientprobleem-01

7.5.4 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Uitscheiding
Blaasfunctie
Urine katheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Verblijfskatheter (code = '23973005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Product omschrijving Verblijfskatheter
Begin datum T - 5 dagen
Darmfunctie
Feces continentie Incontinent (code = '72042002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Frequentie 2 per dag
Defecatie consistentie Zachte stukjes met gehavende randen (code = 'Type 6' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1')
Defecatie kleur Grijswit (code = '267056008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Incontinentiemateriaal
Medisch hulpmiddel
Product
Product type opvangzak voor fecesincontinentie (code = '469627000' in codeSystem 'SNOMED Clinical Terms')
Product omschrijving opvangzak voor fecesincontinentie