7kezo:V2.0 Samenvattingskaart kernset CVRM

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

{{#customtitle:Samenvattingskaart kernset CVRM|Samenvattingskaart kernset CVRM}}

Samenvattingskaart kernset CVRM

De e-CVRM kernset beschrijft een minimale set aan parameters die voor cardiovasculair risicomanagement aan mensen met (een hoog risico op) hart- en vaatziekten door zorgverleners digitaal geregistreerd moet worden1. Deze gegevens worden door zorgverleners en zorgvragers gebruikt ten behoeve van het primaire zorgproces; in de onderlinge communicatie en dienen voor een groot deel ook als basis voor de berekening van indicatoren. Het doel van dit document is om alle parameters op een uniforme wijze te beschrijven zodat voor alle betrokkenen ondubbelzinnig vastligt wat met een bepaald gegeven bedoeld wordt. Op deze manier wordt eenheid van begrip gecreëerd tussen de zorgverleners onderling en tussen patiënten en zorgverleners.

Door de eenduidige registratie wordt geborgd dat indicatoren van dezelfde gegevens afgeleid worden en op die manier ook eenduidig te interpreteren zijn. Coderingen van parameters zijn gegeven als NHG labcode, ICPC-code of ATC-code.


Verplicht Omschrijving Code Afkorting Registratiefrequentie2
Patiëntgegevens NHG
BSN n.v.t. n.v.t. eenmalig
Voorna(a)m(en) n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Roepnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Voorvoegsel geslachtsnaam n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geboortedatum n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Geslacht n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Adres n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Postcode n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Woonplaats n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Vast telefoonnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Mobielnummer n.v.t. n.v.t. eenmalig + wijzigingen
Gegevens hoofdbehandelaar NHG
VP Hoofdbehandelaar CVRM 2815 CVHB KZ eenmalig + wijzigingen
Lichamelijk onderzoek NHG
Lengte patiënt 560 LNGP AO eenmalig + wijzigingen
Gewicht patiënt 357 GEW AO jaarlijks
VP BMI (Quetelet-index) patiënt 1272 QUET AO jaarlijks
Middelomtrek patiënt 1872 OMVA DH op indicatie
VP Systolische/diastolische bloeddruk (1 van onderstaande 3 methoden) ten minste jaarlijks
systolische bloeddruk 1744 RRSY KA
diastolische bloeddruk 1740 RRDI KA
systolische bloeddruk (thuismeting) 2055 RRSY KA MH
diastolische bloeddruk (thuismeting) 2056 RRDI KA MH
systolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2659 RRGS KA MH
diastolische bloeddruk (gem. 24 uurs meting) 2660 RRGD KA MH
Laboratorium NHG
VP Glucose nuchter 372, 382 GLUC B NU (veneus) of GLUC BC NU (draagbare meter) 5-jaarlijks
Kalium 513 K B jaarlijks, bij gebruik diuretica, ACE-remmers of ARB
VP Cholesterol totaal 192 CHOL B MT per 3 – 5 jaar herhalen
VP HDL-cholesterol 446 HDL B per 3 – 5 jaar herhalen
VP LDL-cholesterol 542
2683
LDL B of

LDLD B

jaarlijks bij gebruik statines
Cholesterol/HDL-cholesterol ratio 181 CHHD B MI per 3 – 5 jaar herhalen
VP Triglyceriden 1377 TRIG B per 3 – 5 jaar herhalen
Kreatinine 523 KREA B jaarlijks, bij gebruik diuretica, ACE-remmers of ARB
(micro-) Albumine urine of (micro-) albumine/kreatinineratio 38
40
ALB U of

ALBK U MI

jaarlijks, bij gebruik diuretica, ACE-remmers of ARB
VP Nierfunctie (1 van onderstaande 3 methoden) jaarlijks, bij gebruik diuretica, ACE-remmers of ARB; anders per 3 – 5 jaar herhalen
MDRD (eGFR , voorkeursmethode) 1919 KREM O FB
Cockcroft-Gault 1918 KREA O FB
kreatinineklaring 524 KREA O MK
Leefstijl en risicofactoren NHG
VP Roken 1739 ROOK AQ jaarlijks, bij rokers
VP Advies stoppen met roken gegeven 1814 ADMI AQ jaarlijks, bij rokers
VP Alcoholgebruik (1 van onderstaande 2 methoden) jaarlijks
alcoholgebruik 1591 ALCO PQ
Five shot vragenlijst 2423 5SHT PQ
VP Voedingspatroon (1 van onderstaande 2 methoden) jaarlijks
bijzonderheden voedingspatroon 2718 BZVD AA
opmerkingen bijzonderheden voedingspatroon 2138 BYVD AA
VP Advies gezonde voeding gegeven 2137 ADVD AQ eenmalig vastleggen, op indicatie
VP Lichaamsbeweging 3239 NNGB AQ jaarlijks
VP Advies lichaamsbeweging gegeven 1816 ADLB AQ eenmalig vastleggen, op indicatie
Therapietrouw medicatie (preventie HVZ) 2198 HVTM KQ jaarlijks
VP Hart-/vaatziekte in naaste familie < 65 jr 3238 HF65 KQ eenmalig vastleggen, en bij wijzigingen
VP Risico HVZ volgens CVRM richtlijn 2012 3241 RH12 KQ FB Eenmalig op indicatie, zie richtlijn, niet bij mensen met HVZ.
Relevante aandoeningen ICPC
VP Angina pectoris K74 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Acuut myocardinfarct K75 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Andere / chronische ischemische hartziekte K76 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Hypertensie zonder orgaanschade K86 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Hypertensie met orgaanschade K87 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Passagère cerebrale ischemie/TIA K89 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP CVA K90 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Cerebraal infarct K90.03 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Claudicatio intermittens K92.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Aneurysma aortae K99.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Hartfalen K77 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Reumatoïde arthritis L88 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Diabetes mellitus type 1 T90.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Diabetes mellitus type 2 T90.02 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Hypercholesterolemie T93.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie U99.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Albuminurie/proteinurie U98.01 registreren indien van toepassing, aanwezig
Medicatie ATC
Diabetesmiddelen A10, A10A, A10B, A10X registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Antihypertensiva C02 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Diuretica C03 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Beta-blokkers C07 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Calciumantagonisten C08 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Middelen aangr. op renine-angiotensinesysteem C09 registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Antilipaemica C10 registreren indien van toepassing, aanwezig
Antistolling / trombocytenaggregatieremmers B01A registreren indien van toepassing, aanwezig
VP Influenza vaccinatie (ATC) J07BB (ATC) of R44 (ICPC) registreren indien van toepassing, aanwezig
  • 1 Gegevens over medicatie gaan mee conform de meest recente richtlijn overdracht van medicatiegegevens. Deze samenvattingskaart expliciteert alleen welke aandoeningsspecifieke medicatie geregistreerd en uitgewisseld moet worden.
  • 2 In deze kolom staat in de kolom registratiefrequentie alleen wat de richtlijn adviseert. Van belang is ook welke afspraken zorgverlener en patiënt hierover maken.