DRAFT VERSIE Procesafspraken

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Inleiding

Programma - rol kernteams

Doel procesafspraken - naast informatiestandaard

Xis-eisen (basiseisen)

2 Eenheid van taal

Toelichting eenheid van taal / besluiten (hoe wordt dit gebruiken tabel met termen


3 Voorschrijven

Waar gaat het over... Verwijzen naar informatieafspraak

3.1 Evalueren (medicamenteuze) behandeling (m.b.t. voorschrijven)

3.2 Maken medicatieafspraak, incl stoppen, wijzigen en doseerinstructies

3.3 Maken verstrekkingsverzoek

3.4 Labwaarden (nierfunctie), lengte en gewicht meesturen in voorschrift

3.5 Klinische setting: opname en ontslag

3.6 Overdracht van gegevens =

3.7 Basiseisen ICT

Tabel?