Release notes Medicatieproces 9 versie 2.0.0 bèta

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Een gerubriceerd overzicht van wijzigingen in MP9 2.0.0bèta ten opzichte van Medicatieproces 9.0.7 vindt u op deze wiki-pagina.

In de onderstaande tabellen staan de release notes voor deze versie opgenomen ten opzichte van de laatste release (Medicatieproces 9.1.0). Via de hyperlink komt u bij de bijbehorende issue in BITS. De tabellen zijn onderverdeeld naar:
1) Issues die betrekking hebben op enkel het functioneel ontwerp
2) Overige issues

Tabel 1. Issues m.b.t. enkel het functioneel ontwerp


Sleutel Release notes Component(en)
BITS MP-169 De usecases zijn verduidelijkt met behulp van figuren. Bestaande figuren zijn aangepast. _Functioneel ontwerp, figuren._ Ontwerp
BITS MP-220 Het figuur van het medicatieoverzicht is aangepast (data zijn geactualiseerd en het voorbeeld is functioneel verbeterd). _Functioneel ontwerp, paragraaf 5.1 en 5.2._ Ontwerp
BITS MP-250 Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is toegevoegd dat het verplicht is om het tijdstip mee te geven wanneer 'tot en met' bedoeld wordt. _Functioneel Ontwerp, paragraaf 2.2.5._ Ontwerp
BITS MP-275 Issue MP-141 had alle ingrediëntcodes in alle transacties op max kardinaliteit * moeten zetten, maar dit was niet overal doorgevoerd. Dit is nu alsnog gedaan. Ontwerp
BITS MP-281 De gebruikte afkortingen zijn gecorrigeerd (aanpassing van MP-MGS naar MP-GBS en van MP-MGO naar MP-GBO). _Functioneel ontwerp, tabel 3._ Ontwerp
BITS MP-282 De links naar de usecases 4.2.4 en 4.2.6 zijn verwijderd, gezien deze usecases geen betrekking op medicatiegebruik. _Functioneel ontwerp, paragraaf 2.5.9._ Ontwerp
BITS MP-284 De titel van usecase 4.4.7 is aangepast naar: 4.4.7 Registreren van afwijkend medicatiegebruik door patiënt vanwege een bijwerking. Dit in verband met mogelijke verwarring door vorige titel. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.4.7._ Ontwerp
BITS MP-285 Tekstuele verbetering (verwijderd: 'zijn de', vanwege dubbel gebruik). _Functioneel ontwerp, paragraaf 1.3.4._ Ontwerp
BITS MP-289 De term ICA is vervangen door de nieuwe term CiO (contra-indicaties en overgevoeligheden). _Functioneel ontwerp, paragraaf 5.2.2._ Ontwerp
BITS MP-295 Toedieningsafspraak is verwijderd als onderdeel van de opdracht van de voorschrijver aan de apotheek. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.6._ Ontwerp
BITS MP-299 In de voorbeelden van volgorde voor vaststelling welke bouwsteen voor het medicatieoverzicht de laatste relevante bouwsteen is, zijn de (technische) stop-Medicatieafspraken en stop-Toedieningsafspraken toegevoegd ter verduidelijking. _Functioneel ontwerp, paragraaf 5.3.2._ Ontwerp
BITS MP-304 Alle wijzigingen in het Nederlandstalige document zijn tevens doorgevoerd in de Engelstalige versie. _Engelse vertaling - Functioneel ontwerp._ All changes made in the Dutch functional design were also made in the English functional design. _English translation - Functional design._ Ontwerp
BITS MP-308 In het Engelse FO is in de reading guide (paragraaf 1.2) uitleg toegevoegd over het gebruik van de Nederlandse namen voor de bouwstenen. _Engelse vertaling - Functioneel ontwerp_ In the English functional design we've added an explantion in the reading guide (paragraph 1.2) about the use of the Dutch terms for the buildingblocks throughout the design. _English translation - Functional design._ Ontwerp
BITS MP-309 In het Engelse FO zijn enkele kleine aanpassingen/ verbeteringen doorgevoerd: # Als vertaling voor Medicatiegebruik is werd zowel "consumption" als "use" gebruikt, waar 'consumption' stond is nu 'use' gebruikt. # Referenties naar het LSP zijn verwijderd. # Zibs werd geschreven met hoofdletters. Dit is aangepast naar kleine letters. # De Engelse vertaling voor de Nederlandse termen voor bouwstenen is toegevoegd in paragraaf 1.3.1. _Engelse vertaling - Functioneel ontwerp_ In the English functional design some minor adjustments have been made: # For the translation of MedicatieGebruik, both 'consumption' and 'use' were used. 'Consumption' had been adapted to 'use'. # References to the LSP (Landelijk Schakelpunt; national data exchange point) have been deleted. # The abbreviation of zib is now written in lower case letters. # The English translation for the Dutch names of the building blocks were added in paragraph 1.3.1. _English translation - Functional design_ Ontwerp
BITS MP-312 De lay-out van het activiteitendiagram is aangepast. Er zijn geen inhoudelijke wijzigingen. _Functioneel ontwerp, hoofdstuk 2._ Ontwerp
BITS MP-314 Er is een expliciete vermelding toegevoegd dat de stopdatum van de stop-Medicatieafspraak ook genoteerd dient te worden in de tekstuele omschrijving van de gebruiksinstructie. _Functioneel ontwerp, paragraaf 2.2.5.3._ Ontwerp
BITS MP-318 De term 'systeem' is gewijzigd naar 'informatiesysteem' voor consistentie in terminologie. _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp
BITS MP-319 De afkortingen van de medicatiebouwstenen zijn, indien nodig, herschreven met gebruik van hoofdletters. _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp
BITS MP-320 In het gehele document is de volgende schrijfwijze gehanteerd: 'voorstel gegevens' (niet met koppelteken, maar met spatie). _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp
BITS MP-335 In het gehele document is de volgende schrijfwijze gehanteerd: 'zo nodig' (niet aaneengeschreven, maar met spatie). _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp
BITS MP-336 Verwijzing in paragraaf 2.2.5.6 is gewijzigd naar de juiste paragraafie 2.2.8, en de verwijzing in paragraaf 2.2.8 is gewijizgd naar de juiste paragraaf 2.3.8. _Functioneel ontwerp, paragraaf 2.2.5.6 en 2.2.8._ Ontwerp
BITS MP-346 De volgende correcties zijn aangepast in de usecases: # 4.4.2: er is verwijderd dat de apotheker vastgelegd kon worden in het medicatiegebruik # 4.4.4: te tekst is aangepast naar '(mogelijke) bijwerking' gezien de reden 'slapeloosheid' niet in de waardelijst opgenomen staat. De reden slapeloosheid kan worden vastgelegd in de toelichting. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.4.2 en 4.4.4._ Ontwerp
BITS MP-350 De toelichting bij 'Wijziging in GDS per rolwissel' is gecorrigeerd. De herschreven tekst vermeldt dat de aanpassing in medicatie pas wordt doorgevoerd bij de eerstvolgende rolwissel. Er stond per abuis dat ter overbrugging medicatie los aangeleverd wordt tot de volgende rol. Dit gebeurt echter bij 'Wijziging in GDS per direct'. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.13._ Ontwerp
BITS MP-353 De volgende zin is verwijderd: 'Dit heeft het risico, dat poliklinische recepten uit gemak altijd naar de poliklinische apotheek gaat en dat de patiënt niet meer bij de vertrouwde vaste apotheek kan halen'. _Functioneel ontwerp, paragraaf 8.1._ Ontwerp
BITS MP-354 Een spatie is toegevoegd tussen de waarde en de eenheid, indien deze nog ontbrak (bijvoorbeeld: 10 mg in plaats van 10mg). _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp
BITS MP-357 In de usecase werd gesproken over 'huisarts'; dit is gewijzigd naar 'voorschrijver', gezien de usecase van toepassing is op alle (ambulante) voorschrijvers. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.11._ Ontwerp
BITS MP-359 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Wijzigen van andermans toedieningsafspraak'. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.19._ Ontwerp
BITS MP-360 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Verstrekken onder andermans toedieningsafspraak'. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.18._ Ontwerp
BITS MP-361 Er is een nieuwe usecase toegevoegd betreffende 'Parallelle toedieningsafspraken bij GDS- en niet-GDS-verstrekking' (usecase 'Afhandelen stoppen medicatieafspraak' is hierdoor verplaatst naar paragraaf 4.2.17). _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.2.16._ Ontwerp
BITS MP-378 De tekst dat zorginformatiebouwstenen en bouwstenen synoniemen van elkaar zijn is verwijderd. Er is toegevoegd dat de zibs kunnen worden aangevuld met elementen ten behoeve van de context en/of het zorgproces. _Functioneel ontwerp, paragraaf 1.3.1._ Ontwerp
BITS MP-382 In de use case stond stond beschreven dat bij dag- en spoedopname 'meestal geen' uitgebreide medicatieverificatie plaatsvindt; dit is gewijzigd naar 'niet altijd'. _Functioneel ontwerp, paragraaf 4.1.19._ Ontwerp
BITS MP-401 In het functioneel ontwerp is het bèta onderdeel toedienen toegevoegd in hoofdstuk 2.4, use cases zijn opgenomen onder 4.3 en afleidingsregels zijn opgenomen onder hoofdstuk 6. Ontwerp
BITS MP-411 Tekstuele aanpassing in het functioneel ontwerp paragraaf 2.3 ter verduidelijking van het feit dat er niet altijd een medicatieverstrekking nodig is bij het ter hand stellen. Ontwerp
BITS MP-451 De tekst bij use case 4.1.8 _toelicht in de medicatieafsrpaak bij bewust gekozen bijzonderheid is aangepast n.a.v._ ZIB-1458. Verscherping woordgebruik toelichting (als woord of als element 'toelichting'). Toelichting wordt nu alleen gebruikt in de context van het element. Ontwerp
BITS MP-461 In hoofdstuk 7 zijn de links naar Art-Decor vervangen om te verwijzen naar de versie 9 2.0-beta publicatie. OntwerpTabel 2. Overige Issues


NB. Toevoeging 5-5-2022: per abuis was er een doorgevoerde wijziging uit MP9 2.0 bèta niet opgenomen in een BITS issue, deze is achteraf aangemaakt en toegevoegd, zie MP-625: Het element DubbeleControleUitgevoerd is verwijderd uit de bouwsteen medicatietoediening.

Sleutel Release notes Component(en)
BITS MP-44 Dit data-element is toegevoegd om bepaalde (financiële) indicatiecodes mee kunnen te sturen in het medicatievoorschrift. Dit is nodig voor de declaratie van bepaalde medicatie. De FincancieleIndicatiecode bevat een verwijzing naar de codelijsten voor invulling van de waarde van dit concept (lijst indicatiecodes op https://hetroergaatom.lhv.nl/, G-standaard bestand 132 voor Indicatie ID). _Data-element FinancieleIndicatieCode, in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek_ Dataset,Mapping,Ontwerp,Scenario's,Templates,Terminologie,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-60 Er is een GeannuleerdIndicator toegevoegd aan het VV om uit te kunnen wisselen dat een VV niet langer actueel is en de medicatie dus niet verstrekt moet worden. In het FO is een extra use case toegevoegd onder 4.1.39. Dataset,Ontwerp,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-109 Het is mogelijk om het afdelingsspecialisme mee te sturen in de transacties. _Het data-element AfdelingsSpecialisme in Zorgaanbieder, is toegevoegd aan de transacties._ Scenario's,Test materiaal
BITS MP-126 Zie MP-172 Terminologie
BITS MP-139 In de transactie 'sturen medicatievoorschrift' kan het telefoonnummer (of meerdere nummers) van de voorschrijver worden meegestuurd. Hiertoe is besloten omdat op het papieren recept het telefoonnummer wordt afgedrukt. Bij het opleveren van medicatiebouwstenen bij een opvraging wordt het telefoonnummer vanwege privacyoverwegingen niet meegestuurd. _Transactie van Telefoonnummers, onder Voorschrijver/Zorgverlener, in de medicatiebouwsteen Medicatieafspraak, en onder Auteur/Zorgverlener, in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek._ Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-154 Zie MP-280 Dataset,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-156 # Aan het data-element Omschrijving is een commentaarveld toegevoegd. Daarin is opgenomen dat de tekstuele omschrijving niet meer en ook niet minder mag bevatten dan de gestructureerde informatie. # Aan het data-element AanvullendeInstructie is uit het omschrijvingsveld verwijderd: 'Dit concept mag meer informatie bevatten dan gestructureerd gecodeerd is in de onderliggende informatie, maar mag er niet mee in tegenspraak zijn.' _Data-elementen Omschrijving en AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik._ Dataset
BITS MP-159 Farmaceutisch product (alle bouwstenen). De HL7v3 templates hielden nog geen rekening met een eventuele extra productcodering in ATC (als translation) terwijl dit functioneel wel toegestaan is. Dit is hersteld in een nieuw template: 9362. Dataset,Templates
BITS MP-163 In het omschrijvingsveld is verduidelijkt dat de lijsten uit de G-standaard bestand 362 overeeneenkomen met de NHG WCIA tabel 25. Dit is op een overeenkomstige manier verduidelijkt als in de zib 2020 Medicatieafspraak. _Data-element AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik._ Dataset,Scenario's
BITS MP-164 In het omschrijvingsveld is toegevoegd dat ook gekeken wordt naar medicatiegebruik volgens de toedieningsafspraak en niet alleen naar de medicatieafspraak. _Data-element VolgensAfspraakIndicator, in de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik._ Dataset
BITS MP-170 Bouwstenen medicatieafspraak, toedieningsafspraak, medicatiegebruik. In het toedieningsschema is isFlexibel aangepast van 1..1 R naar 0..1 C. Scenario's
BITS MP-171 https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--mp-?section=templates&id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9289&effectiveDate=2019-11-21T15:13:15&language=nl-NL] om bouwstenen medicatiegebruik op te leveren stond [een foutief template id|https://decor.nictiz.nl/medicatieproces/mp-html-20200122T161947/tmp-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9289-2019-11-21T151315.html]. Dit is hersteld. Templates
BITS MP-173 In het omschrijvingsveld is de verwijzing naar het niet-bestaande data-element AantalToedieningen verwijderd. _Toedieningsschema, onder Gebruiksinstructie/Dosering, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik_ Dataset
BITS MP-174 Bij Type is de optie 'Medicamenteuze behandeling' verwijderd. Het kiezen van dit type heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte van het leeg laten van dit veld. _Data-element Type onder QueryParameters._ Dataset
BITS MP-180 In de transactie 'sturen medicatievoorschrift' en 'sturen voorstel medicatieafspraak' is de kardinaliteit en conformance gewijzigd naar 0 .. 1 Required (in plaats van 1 … 1 Required). _Transactie van data-elementen LengteDatumTijd, onder Lichaamslengte, en GewichtDatumTijd, onder Lichaamsgewicht._ Scenario's,Templates
BITS MP-182 De gekoppelde waardelijst StopTypeCodelijst bevat andere SNOMED-codes: 113381000146106 tijdelijk gestopt met medicatie (situatie) en 113371000146109 definitief gestopt met medicatie (situatie) Dit verschilt van de publicatie van zib 2020, zie issue ZIB-1261. _Data-elementen MedicatieafspraakStopType en ToedieningsafspraakStopType, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak en Toedieningsafspraak._ Dataset,Terminologie
BITS MP-185 XML voorbeelden op wiki en in publicatie bijgewerkt zodat toedieningsweg altijd terugkomt bij de tekstuele omschrijving van de gebruiksinstructie. Algemeen
BITS MP-190 MP-9, template geneesmiddel. De waarschuwing voor het onterecht opnemen van name/desc is verbeterd. Deze verschijnt nu alleen nog bij een codering van ZI-nummer, HPK, PRK, GPK, SSK, SNK. Templates
BITS MP-191 In de voorbeeld fragmentjes in de templates voor 's middags, 's avonds en 's nachts ontbrak het xml element period. Dit is hersteld. Templates
BITS MP-202 In de gekoppelde waardelijsten (Aanvullende informatie voor MA, Aanvullende informatie toedieningsafspraak, Aanvullende informatie voor VS, Aanvullende wensen voor VV) is bij een aantal codes de toevoeging 'voorlopig' verwijderd, gezien deze codes inmiddels definitief in de G-standaard opgenomen zijn. _Data-element AanvullendeInformatie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak, Medicatieverstrekking; data-element AanvullendeWensen in de medicatiebouwsteen Verstrekkingsverzoek._ Dataset,Templates
BITS MP-209 Het omschrijvingsveld bij het toedieningsschema is aangepast bij de medicatieafspraak, toedieningsafspraak, wisselend doseerschema en medicatiegebruik, zodat deze aansluit op de huidige elementen en werkwijze. Dataset
BITS MP-210 Zie MP-270 Dataset
BITS MP-211 In het omschrijvingsveld zijn de volgende wijzigen aangebracht: # Er wordt verwezen naar de medicatieafspraak en toedieningsafspraak, in plaats van naar het toedieningsverzoek. # Er is een verduidelijking toegevoegd dat het data-element betrekking heeft op de gehele gebruiksinstructie en niet op een individuele dosering. # Er is een verduidelijking toegevoegd dat de code OTH gebruikt dient te worden bij verwijzing naar een extern doseerschema zoals 'volgens schema trombosedienst'. _Data-element AanvullendeInstructie, onder Gebruiksinstructie, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik._ Dataset
BITS MP-231 Dit is opgelost in MP9 doordat gebruik wordt gemaakt van eenvoudigere FHIR-datatype en hierin is dat mogelijk. Templates
BITS MP-234 http://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20200122T161947/tmp-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9131-2016-07-14T202241.html] en [verstrekkingsverzoek|http://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20200122T161947/tmp-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9301-2019-11-25T141436.html] aangepast voor te verstrekken hoeveelheid en verbruiksperiode: deze zijn nu overal 0..1 C conform de transactie. Templates
BITS MP-235 MP 907 templates die onterecht al status 'verouderd' hadden gekregen zijn teruggezet naar 'actief'. Templates
BITS MP-236 http://decor.nictiz.nl/pub/medicatieproces/mp-html-20200122T161947/tmp-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.10.9161-2016-11-10T085716.html] was te streng voor operator. Het bestaande template staat nu ook operator 'I' toe. Templates
BITS MP-254 De terminologiekoppeling bij medicatieafspraak is gewijzigd naar SNOMED-code 33633005 voorschrijven van geneesmiddel (verrichting), in plaats van SNOMED-code 16076005 voorschrijven (verrichting). _Medicatieafspraak._ Dataset,Terminologie
BITS MP-262 https://bits.nictiz.nl/browse/MP-406] voor verdere aanpassingen. _Data-element RedenWijzigenOfStaken, in de medicatiebouwsteen Medicatieafspraak._ Dataset,Scenario's,Terminologie
BITS MP-270 In het attribuut Eigenschappen zijn de mogelijke eenheden beperkt tot 'minuut' en 'uur'. Perioden met grotere eenheden dienen vastgelegd te worden via het data-element Frequentie. _Data-element Interval, onder Gebruiksinstructie/Doseerinstructie/Toedieningsschema, in de medicatiebouwstenen Medicatieafspraak, Toedieningsafspraak en Medicatiegebruik._ Dataset,Templates,XML materiaal
BITS MP-272 In het functioneel ontwerp is de term 'einddatum' vervangen door 'stopdatum' wanneer het de medicatieafspraak betreft. _Functioneel ontwerp, op meerdere plaatsen in het document._ Ontwerp,Terminologie
BITS MP-280 De gekoppelde waardelijst RedenWijzigen-StakenCodelijst bevat de volgende wijziging (ten opzichte van de eerder gekoppelde waardelijst Reden wijzigen of staken: # Toegevoegd: Foutieve registratie # Toegevoegd: Leveringstekort van medicatie (zie ook MP-262) # Niet opgenomen: Starten medicamenteuze behandeling # Niet opgenomen: (Mogelijke) bijwerking (dit valt onder de reden Overgevoeligheid) # Niet opgenomen: Volgens afspraak (dit hoort bij de medicatiebouwsteen Medicatiegebruik) _Data-element RedenWijzigenOfStaken, in de medicatiebouwsteen Medicatieafspraak._ Dataset,G-standaard,Mapping,Scenario's,Templates,Terminologie
BITS MP-310 De dataset is opnieuw opgebouwd, gebruikmakende van de zibs 2020. _Gehele dataset_ Dataset,Mapping,Scenario's,Templates,Test materiaal,XML materiaal
BITS MP-321 Naam van de transactie is gewijzigd van 'Ontvangstbevestiging Antwoord voorstel' naar 'Ontvangstbevestiging Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek'. _Transactie Ontvangstbevestiging Antwoord voorstel verstrekkingsverzoek._ Scenario's
BITS MP-322 In het HL7v3 template 9309 werd combinatie toedieningssnelheid en keerdosis niet toegestaan. Dit is hersteld. TemplatesVoor een overzicht van relevante wiki-pagina's voor Medicatieproces zie Landingspagina_Medicatieproces