7con:V6.12.10 Aanmelden gegevens

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Condition V6.12.10_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Aanmelden gegevens

Net als voor andere gegevenssoorten zullen ook de objecten die relevant zijn voor medicatiebewaking moeten worden aangemeld bij de verwijsindex van de ZIM, zodat deze daarna kan dienen voor het opvragen van deze gegevens bij de bronsystemen.

In [Ontw VWI] worden interacties met de verwijsindex op de AORTA beschreven met de mogelijkheid om categoraal of atomair aan te melden. In [Def conditiedomein] is de keuze voor categoraal aanmelden bij de verwijsindex vastgelegd. De relevante gegevenssoorten voor dit domein zijn in onderstaande tabel vermeld.


Tabel 1 Gegevenssoort (ActRegistryCode: x_DataDomainNl)
Level Type, Domain name and/or Mnemonic code OID Code Omschrijving Register
X L: (288432) 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 288432 Conditie VWI
X+1 L: (800310) 2.16.840.1.113883.2.4.15.4 800310 Overgevoeligheid VWI


Condities (code gegevenssoort: “288432”)

Dit is een generieke gegevenssoort voor relevante ‘aspecten van de toestand van de patiënt’.

Overgevoeligheden (code gegevenssoort: “800310”)

Een specialisatie van condities wordt gevormd door overgevoeligheden voor specifieke stoffen of andere invloeden van buitenaf die een patiënt kan hebben.


Er worden niet alleen condities aangemeld die relevant zijn voor medicatiebewaking. Niet alle ‘condities’ van de patiënt (die onder andere alle bekende aandoeningen, handicaps etc. omvatten) zijn relevant voor medicatiebewaking, zelfs niet als gefilterd wordt op alleen ‘actieve’ condities. Dat is ook de reden waarom in de meeste huisartsinformatiesystemen een specifieke categorie ‘contra-indicaties’ wordt bijgehouden, oftewel condities waarvan bekend is dat ze mogelijk relevant zijn bij de medicatiebewaking.


Op dit moment is een standaardquery Opvragen potentiële contra-indicaties beschreven, die alle condities oplevert die matchen met Tabel 40 uit [G-Standaard] en medicatieovergevoeligheden. Het vragende systeem kan de opgeleverde gegevens zo nodig verder te filteren op relevantie voor medicatiebewaking.


De interacties, message types en R-MIM’s met betrekking tot aanmelden, heraanmelden en afmelden van gegevens zijn beschreven in [HL7v3 IH VWI] en [HL7v3 DS Shared Messages]. Voor enkele elementen geldt een specifieke of nadere invulling van de implementatierichtlijn. Deze worden hieronder beschreven.