7con:V6.12.10 statusCode

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

statusCode

Conditie status

Geeft aan welke status de conditie heeft. De mogelijke waarden daarbij zijn:

  • active (default): de conditie is op dit moment aanwezig, dat wil zeggen het is een actueel aspect van de toestand van de patiënt.
  • completed: de conditie is inmiddels ‘achter de rug’, dat wil zeggen de aandoening, allergie, zwangerschap, et cetera is ‘over gegaan’.
  • obsolete: Een conditie die achterhaald is doordat dezelfde zorgverlener (als de auteur van de conditie) op basis van voortschrijdend inzicht een nieuwe conditie heeft geregistreerd.
  • nullified: Een ONTERECHT geregistreerde conditie die ongedaan is gemaakt. Het gaat hier dus nadrukkelijk om een foutieve registratie die niet het standpunt van de auteur weergaf.