7con:V6.12.7 Documenthistorie

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Condition V6.12.7_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Documenthistorie

Versie Datum Omschrijving

6.10.0.0

12-okt-2011

RFC 46390: Verwijderen overgevoeligheidsquery en response

RFC 46391: Niet toestaan van queryparameters: availabilityTimeInterval en ActId

RFC 46392: Gebruik CMET als payload

RFC 46393: Nieuwe functionele naamgeving generieke query en respons

RFC 43032: Toestaan SHB contra-indicatiecodes als secundaire code

RFC 44599: Verwisseling van OID’s SNK, SSK

RFC 44599: Verwisseling van OID’s SNK, SSK

RFC 44932: Voorbeeld informant op pag. 43 onjuist en onduidelijk (voorbeelden zijn in v6.10.0.0 niet opgenomen)

RFC 45641: Afleiden of een conditie een “afgeleide conditie” is.

RFC 24859: Inconsistentie Medicatiebewaking subject/R_Patient [Universal], en subject/R_Patient [Identified/Confirmable]

RFC 29185: Onbekend codesysteem voor ernst van intolerantie in IH medicatiebewaking

6.12.0.0

3-mei-2013

Tussenrelease

6.12.1.0

1-juli-2013

Query-parameters actID en availabilityTimeInterval verwijderd.

Query-parameters effectiveTimeInterval en authorOrPerformerRole optioneel.

Tekst dat op zorgverlenerrol op ZIM gefilterd wordt verwijderd.

Attribuut @negationInd: vaste waarde “false”.

Element <code>: ingeperkte subset waarden (m.n. geen afgeleide contra-indicaties meer).

Element <effectiveTime>: optioneel geworden.

Element <confidentialityCode>: niet gebruiken.

Element <uncertaintyCode>: vaste waarde “N”.

Element <value>: nullFlavor “OTH” i.p.v. “NA” en @displayName verplicht bij gebruik <translation> (SHB-codes).

Element <subjectOf1> (ernst): niet gebruiken.

Element <condition><author> - toelichting hoe te gebruiken wanneer er geen auteur bekend is bij een historische conditie.