7con:V6.12.9 R-MIM QUMT RM020099NL Generiek ActQuery

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Condition V6.12.9_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

R-MIM QUMT RM020099NL Generieke Act Query

D-MIM: geen
HL7v3 artefacttype: R-MIM
HL7v3 gestructureerde naam: Generic Act Query
Herkomst: Aorta
Figuur 1 R-MIM QUMT RM020099NL.png
Figuur 1 R-MIM QUMT_RM020099NL


Beschrijving van R-MIM QUMT_RM020099NL

Deze query wordt aangeduid met de naam Generic Act Query, want de query kan in deze vorm gebruikt worden voor het opvragen van willekeurige Acts (activiteiten in HL7-termen). De volgende parameters worden in het model gebruikt:

  • patientId: BSN;
  • effectiveTimeInterval: Geldigheidstermijn;
  • authorOrPerformerRole: Rol van de verantwoordelijk zorgverlener.