Legenda

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Condition V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_conditie.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Legenda

Em.png

Let op! Dit is een aandachtpunt.
Een opmerking die de aandacht vestigt op een bepaald opvallend aspect

Issue icon.png

Dit is een 'open issue' of 'known issue'.
Een kwestie die nog open ligt voor discussie, maar onderkend is.

Question icon.png

Dit is een frequently asked question (FAQ) met antwoord.


C - definieert de conformiteit van het attribuut.

  • M - mandatory (vereist)
  • R - required (verplicht ondersteunen)
  • O - optioneel
  • C - conditioneel verplicht
  • F – fixed (vaste waarde ongeacht of deze in het bericht voorkomt. Alleen te gebruiken voor structuurattributen (@classCode, etc.))
  • X - het onderdeel mag voorkomen, maar wordt niet meegenomen in de verwerking van de interactie
  • NP - niet toegestaan (not permitted) betekent dat het onderdeel niet mag voorkomen (en ook niet aanwezig is in *het onderliggend schema).