Doelgroep voor dit document

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V1.0_HL7v3-uitwisseling_Ketenzorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Doelgroep voor dit document

De doelgroep voor dit document bestaat uit de XIS-leveranciers die het hierin beschreven uitwisselmechanisme moeten ondersteunen binnen hun software. Daarbij hoort ook de leverancier van het LSP, aangezien het LSP een belangrijke rol heeft in de architectuur van de zorgtoepassing Ketenzorg. Alle interacties lopen via het LSP. Het LSP fungeert voor pull verkeer als ‘gateway’ (voor bronsystemen waar gegevens worden opgehaald). Voor push verkeer fungeert het LSP als ‘router’, oftewel als één-op-één doorgeefluik.