REPC_IN990111NL - opleverenOverdrachtconcerns

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V2.0_HL7v3-uitwisseling_Ketenzorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

REPC_IN990111NL - opleverenOverdrachtconcerns

Deze interactie wordt door bronsystemen gebruikt om overdrachtconcerns op te leveren naar aanleiding van een bevraging door het LSP.

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Beantwoorden vraag naar overdrachtconcerns REPC_TE990111NL
Transmission Wrapper Send Message Payload MCCI_MT000300
Control Act Wrapper Query Control Act Response / Acknowledgement QUQI_MT120001
Message Type Lijst met overdrachtconcerns (als CDA R2 CS) POCD_MT900001NL

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Gegevensopleverend ketenzorgsysteem ZTKZ_AR000004NL
Receiver Zorg Informatie Makelaar (ZIM) AZIM_AR000000NL

Template

De template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.16 Opleveren Overdrachtconcerns is weergegeven, in detail beschreven en met voorbeelden voorzien in ART-DECOR.