REPC_IN990131NL - opleverenAllergieintoleranties

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Ketenzorg V2.0_HL7v3-uitwisseling_Ketenzorg.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

REPC_IN990131NL - opleverenAllergieintoleranties

Deze interactie wordt door bronsystemen gebruikt om allergie/intoleranties op te leveren naar aanleiding van een bevraging door het LSP.

Samenstelling interactie

Omschrijving ID
Trigger Event Beantwoorden vraag naar allergie/intoleranties REPC_TE990131NL
Transmission Wrapper Send Message Payload MCCI_MT000300
Control Act Wrapper Query Control Act Response / Acknowledgement QUQI_MT120001
Message Type Lijst met allergie/intoleranties (als CDA R2 CS) POCD_MT900001NL

Zendende en ontvangende rollen

Omschrijving ID
Sender Gegevensopleverend ketenzorgsysteem ZTKZ_AR000004NL
Receiver Zorg Informatie Makelaar (ZIM) AZIM_AR000000NL

Template

De template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.66.10.20 Opleveren Allergieintoleranties is weergegeven, in detail beschreven en met voorbeelden voorzien in ART-DECOR.