7phcy:V6.12.11 dispensedMedication.directTargetOf.prescription.subject.patient

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12.11_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

dispensedMedication.directTargetOf.prescription.subject.patient

Onderdeel van medicationDispenseEvent/product


3.2.12 prescription subject patient


Zie voor de CMET R_PatientNL [universal] de [HL7v3 IH Basis].

Elk medicatievoorschrift hoort bij een specifieke patiënt. Het is echter niet altijd nodig om deze expliciet door te geven binnen de Medicatieverstrekking, omdat de patiënt soms al bekend is door de context. De associatie <subject> is daarom conditioneel verplicht, afhankelijk van de HL7v3 interactie waarbinnen de Medicatieverstrekking wordt gebruikt:

 • <subject> niet opnemen als de Medicatieverstrekking onderdeel is van een Medicatieverstrekkingenlijst (antwoord op interactie OpvragenVerstrekkingenlijst).
 • <subject> verplicht opnemen als de Medicatieverstrekking wordt gebruikt als op zichzelf staande payload van een notificatie (in de interactie meldVerstrekking).XML voorbeeld:

Er wordt een verstrekking opgevraagd behorende bij een voorschrift voor patiënt mevr. Bette Freriks-van Weezel, geboren op 10 december 1973, met BSN-nummer 042715231.

<subject>
   <Patient>
     <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="042715231"/>
   <statusCode code="active"/>
   <Person>
     <name>
       <prefix qualifier="VV">van </prefix>
       <family qualifier="BR">Weezel</family>
     </name>
     <administrativeGenderCode code="F"
      codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
     <birthTime value="19731210"/>
   </Person>
   </Patient>
</subject>