7phcy:V6.12.11 prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

prescription.directTarget.prescribedMedication.therapeuticAgentOf

3.1.18 prescribedmedicationtherapeuticagentof.png

Het element <therapeuticAgentOf> en diens subelementen bevatten instructies voor toediening van de medicatie aan de patiënt (al dan niet door de patiënt zelf). Dit vormt, samen met de aanduiding van de medicatiesoort, de essentie van de afspraak die de voorschrijver met of ten behoeve van de patiënt heeft gemaakt. Elk subelement onder <therapeuticAgentOf> wordt aangeduid met de term toedieningsverzoek, waarbij de feitelijke instructies worden aangeduid met de CMET A_MedicationAdministrationRequest.

Het element <therapeuticAgentOf> is verplicht en kan herhaald voorkomen. Deze herhaling duidt specifieke toedieningsinstructies binnen de totale gebruiksperiode aan. Elk voorkomen van het element heeft betrekking op één set toedieningskenmerken, waardoor er dus meerdere toedieningsverzoeken aansluitend of parallel ontstaan. Deze ontstaan door variaties in doseerschema, doseerhoeveelheid en/of toedieningsweg, en door de manier waarop in HL7v3 een variabele gebruiksfrequentie wordt aangeduid.

In de volgende situaties ontstaan meerdere parallelle toedieningsverzoeken:
 • A) Vast doseerschema, maar wisselende doseerhoeveelheid binnen de dag ⇒ meerdere parallelle toedieningsverzoeken, één per doseerhoeveelheid.
 • B) Variabele gebruiksfrequentie ⇒ twee parallelle toedieningsverzoeken, één voor het vaste en één voor het variabele deel van de gebruiksfrequentie.

In de volgende situaties ontstaan meerdere sequentiële toedieningsverzoeken:

 • C) Vast doseerschema, wisselende doseerhoeveelheid binnen de periode ⇒ meerdere toedieningsverzoeken, één per doseerhoeveelheid.
 • D) Wisselend doseerschema ⇒ meerdere sequentiële toedieningsverzoeken. Binnen elk sequentieel toedieningsverzoek kunnen door wissselende doseerhoeveelheden binnen de dag of door een variabele gebruiksfrequentie parallelle splitsingen ontstaan.

Voorbeelden van gebruiksinstructies met één toedieningsverzoek:

 • gebruik bekend
 • 3x daags 2 tabletten
 • 3x daags 2 tabletten zo nodig
 • 3x daags 2 tabletten, om 08:00, 13:00 en 18:00
 • 1x daags 1 tablet gedurende 21 dagen, dan 7 dagen niet

Voorbeelden van gebruiksinstructies met parallelle toedieningsverzoeken:

 • per dag 4 tabletten; ’s-ochtends 1, ’s middags 2, ’s avonds 1 tablet
 • 2x daags 1 tablet, om 08:00 en 18:00, en 1x daags 2 tabletten, om 13:00
 • 1 tot 3x daags 2 tabletten (variabele gebruiksfrequentie = 1x vast, 2x zo nodig)

Voorbeelden van gebruiksinstructies met sequentiële toedieningsverzoeken:

 • Eerste dag 4 tabletten, tweede dag 3, derde dag 2, vierde dag 1 tablet
 • Eerste week 2x daags 2 tabletten, tweede week 1x daags 2 tabletten
 • Eerste week 2x daags 2 tabletten, tweede week 1x daags 1 tablet

Voorbeelden met zowel parallelle als sequentiële toedieningsverzoeken:

 • Eerste week 1-2x daags 1 tablet, tweede week 1x daags 2 tabletten
 • Eerste week ’s ochtends 1, ’s middags 2, ’s avonds 3 tabletten, tweede week ‘s ochtends 1, ’s middags 1, ’s avonds 1 tablet

XML voorbeeld:

<prescribedMedication>
 <therapeuticAgentOf>
 <medicationAdministrationRequest></medicationAdministrationRequest>
 </therapeuticAgentOf>
 <therapeuticAgentOf>
 <medicationAdministrationRequest></medicationAdministrationRequest>
 </therapeuticAgentOf>
</prescribedMedication>