7phcy:V6.12.8 EV.unit

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12.8_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

EV.unit

Element: unit

Pad: signedDataPrescription.prescription.quantity

Subelement

Tonen

DT

#

C

LBA

Omschrijving

code

nee

1..1

M

Code volgens UCUM; zie elders in deze gids.

Moet overeenkomen met de waarde in PORX_IN932000NL/ControlActProcess/subject/Prescription/directTarget/prescribedMedication/productOf/medicationDispenseRequest/quantity/@unit

Wanneer de waarde in code "1" is, mag genoemd attribuut unit in het HL7 bericht ook ontbreken.

displayName

ja

1..1

M

Omschrijving van de code volgens UCUM; zie elders in deze gids

Zit niet in het bericht, maar is opgenomen als leesbare weergave. Bij code '1' mag de displayName 'stuks' zijn of leeg; anders de tekstuele weergave horende bij de code. Deze kan hetzelfde zijn (mg en mg), mag uitgebreider zijn (mg en milligram) en is nodig wanneer de code niet direct herkenbaar is. De displayName is wat de zorgverlener ziet, de code is voor matching met het bericht. Het verzendende systeem dient ervoor te zorgen dat code en displayName semantisch gelijk zijn.

XML-voorbeeld
<unit>
 <code>1</code>
 <displayName>stuks</displayName>
</unit>

<unit>
 <code>1</code>
 <displayName></displayName>
</unit>

<unit>
 <code>mg</code>
 <displayName>milligram</displayName>
</unit>

<unit>
 <code>mg</code>
 <displayName>mg</displayName>
</unit>

<unit>
 <code>[tsp_us]</code>
 <displayName>theelepel</displayName>
</unit>