7phcy:V6.12 Medicatievoorschriftenlijst

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Medicatievoorschriftenlijst

D-MIM: Pharmacy
HL7v3 gestructureerde naam: Medication Prescription List

Diagram

PORX RM932100NL.png
Figuur 10 PORX_RM924100NL - R-MIM diagram


Beschrijving

De medicatievoorschriftenlijst is geïntroduceerd als efficiënter mechanisme voor het opleveren van voorschriften door een bronsysteem. Bij de traditionele bevraging was sprake van een serie voorschriften als payloads van de query response, waarbij in elk van deze voorschriften de patiënt herhaald werd (als verplicht onderdeel van het model voor het medicatievoorschrift), soms zelfs met diverse (optionele) patiëntgegevens.

In het model van de medicatievoorschriftenlijst is er de klasse MedicationPrescriptionList, waaraan enerzijds de patiënt gekoppeld is (met CMET R_PatientNL [universal]) en anderzijds een serie voorschriften (met CMET A_MedicationCombinedOrderNL, waarin de patiënt een optioneel onderdeel is en in dit geval dus kan worden weggelaten). Zo wordt een lijst van alle relevante medicatievoorschriften voor deze patiënt doorgegeven.


Hierarchical Message Description

<MedicationPrescriptionList> Medicatievoorschriftenlijst
<subject><Patient>
Patiënt

[{ <component><Prescription>

Medicatievoorschrift
<subject><Patient>
Patiënt
<author><AssignedPerson>
Voorschrijvende arts
<directTarget><prescribedMedication>]
<MedicationKind>
Voorgeschr. medicatie
[{ <activeIngredient>
[ <activeIngredientMaterialKind> ]
}]
Werkzame stof
[{ <otherIngredient><ingredientMaterialKind> }]
Overige ingrediënt
[ <productOf><medicationDispenseRequest>
Verstrekkingsverzoek
[ <performer><assignedPerson>
<representedOrganization>>
Beoogde verstrekker
]
]
{ <therapeuticAgentOf><medicationAdministrationRequest>
Toedieningsverzoek
[{ <support2><medicationAdministrationInstruction> }]
Gebruiksinstructie
[{ <precondition><observationEventCriterion> }]
Randvoorwaarde
}
[ <reason><diagnosisEvent> ]
Voorschrijfreden
}