7phcy:V6.12 PH.Bijlage: Overzicht gebruikte OIDS

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

PH.Bijlage: Overzicht gebruikte OIDS

Tabel 10 Overzicht OID's
OID Beheerder Nederlandse omschrijving

2.16.528.1.1007.3.1

UZI-register

universele zorgverleneridentificatie

2.16.528.1.1007.3.3

UZI-register

UZI-register abonneenummers

2.16.840.1.113883.2.4.4.1

Z-Index

G-Standaard generieke productcode (GPK)

2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361

NHG

tabel 25 eenheden gebruiksadvies (a code numeriek)

2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2

Z-Index

G-Standaard basiseenheden

2.16.840.1.113883.2.4.4.5

NHG

tabel 25 aanvullende teksten (b code numeriek)

2.16.840.1.113883.2.4.4.7

Z-Index

G-Standaard handelsproductcode (HPK)

2.16.840.1.113883.2.4.4.8

Z-Index

G-Standaard artikelnummer/KNMP-nummer

2.16.840.1.113883.2.4.4.9

Z-Index

G-Standaard toedieningswegen

2.16.840.1.113883.2.4.4.10

Z-Index

G-Standaard prescriptiecode (PRK)

2.16.840.1.113883.2.4.4.11

Z-Index

G-Standaard farmaceutische vormen

2.16.840.1.113883.2.4.4.12

Z-Index

G-Standaard deelverpakkingen

2.16.840.1.113883.2.4.4.31.1

NHG

Diagnosecodes volgens ICPC-1-2000NL

2.16.840.1.113883.2.4.6.1

Vektis

AGB-Z zorgverleneridenticatie

2.16.840.1.113883.2.4.15.111

HL7 Nederland

PractitionerRoleNL (zorgverlenerrollen)

2.16.840.1.113883.5.4

HL7 internat.

ActCode (algemene classificatie voor Acts)

2.16.840.1.113883.6.2

NCHS

ICD-9-CM diagnosecodes

2.16.840.1.113883.6.73

WHO

Anatomical Therapeutical Classification (ATC)