7phcy:V6.12 Verstrekkingsquery

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Verstrekkingsquery

D-MIM: Pharmacy
HL7v3 gestructureerde naam: Medication Dispense Event Query

Diagram

QURX RM990011NL.png
Figuur 9 QURX_RM990011NL - R-MIM diagram


Beschrijving

Deze query is bedoeld om selectiecriteria te specificeren voor het opvragen van medicatieverstrekkingen bij een verstrekkend systeem. Het uitgangspunt is dat één of meer criteria worden benoemd waarop een verstrekkend systeem een selectie moet kunnen maken uit de binnen het systeem gegenereerde en vastgelegde verstrekkingen.

In de context van AORTA is de parameter op basis van patiëntnummer verplicht.


Hierarchical Message Description

<queryByParameter> Querybody
[ <administrationRequestEffectiveTimeInterval> ] Beoogde toedieningsperiode(s)
[ <dispenseEventEffectiveTimeInterval> Verstrekkingsperiode(s)
[ <mostRecentDispenseForEachRxIndicator> ] Laatste verstrekking per voorschrift?
<patientID>
Patiëntnummer