7phcy:V6.12 Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

Verstrekkingsquery.queryByParameter.administrationRequestEffectiveTimeInterval.value

Formaat:
		
 <value>
 [   <low value="YYYYMMDD0000"/> ]	
 [   <high value="YYYYMMDD2359"/> ]
 </value>
waarbij minimaal één van de elementen <low> en <high> aanwezig moet zijn.

Dit bestaat uit een tijdsinterval dat betrekking heeft op de periode waarin medicatiegebruik op basis van de gezochte verstrekkingen zal plaatsvinden of heeft plaatsgevonden. Om misverstanden over de interpretatie van de einddatum (<high>) te voorkomen, is het verplicht om bij onder- en bovengrens “0000" respectievelijk “2359" toe te voegen aan de datum (zodat duidelijk is dat ‘tot en met’ wordt bedoeld).

XML voorbeeld:

Opvragen van de medicatieverstrekkingen waarvan de medicatie (voor zover dit is af te leiden uit het voorschrift) op 12 maart 2008 gebruikt werd (interval met breedte 1 dag).

<value>
   <low value="200803120000"/>
   <high value="200803122359"/>
</value>

Opvragen van de medicatieverstrekkingen waarvan de medicatie (voor zover dit is af te leiden uit het voorschrift) op of na vandaag gebruikt wordt (ofwel: ‘actuele medicatie’).

<value>
   <low value="201011190000"/>
</value>