7phcy:V6.12 medicationAdministrationRequest

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationAdministrationRequest

3.3.1 medicationAdministrationRequest


Formaat:
			
 <medicationAdministrationRequest>
   <text></text>
 [  <effectiveTime /> ]
 [  <routeCode /> ]
 [  <doseQuantity /> ]
 [  <doseCheckQuantity /> ]
 [  <maxDoseQuantity /> ]
 [{ <support2 /> } ]
 [{ <precondition /> } ]


Definitie: Eén specifieke gebruiksafspraak voor de betreffende medicatie. Dit omvat:

 • Eén bepaalde doseerhoeveelheid (per toediening óf per periode);
 • Eén doseerschema dat geldt binnen een bepaalde gebruiksperiode;
 • Bijbehorende instructies, zoals de toedieningsweg, randvoorwaarden etc.

Het doseerschema kan wisselen in de tijd (datatype GTS), dus het onderscheidende kenmerk van <medicationAdministrationRequest> is de specifieke doseerhoeveelheid.

Voor extra en achtergrondinformatie ga naar Toedieningsverzoek