7phcy:V6.12 medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationAdministrationRequest.doseCheckQuantity

Formaat (vaste periodieke dosis):
      <doseCheckQuantity>
       <numerator xsi:type="PQ" value="…" [unit="…"]>
          $translations
       </numerator>
       <denominator xsi:type="PQ" value="…" unit="…"/>
      </doseCheckQuantity>
Formaat (variabele periodieke dosis):
      <doseCheckQuantity>
       <numerator xsi:type="IVL_PQ">
        [  <low value="…" [ unit="…" ]>	
          $translations
          </low>
        ]
        [  <high value="…" [ unit="…" ]>	
          $translations
          </high>
        ]
      </numerator>
      <denominator xsi:type="PQ" value="…" unit="…"/>
     </doseCheckQuantity>

waarbij minimaal één van de elementen <low> en <high> aanwezig moet zijn.

Formaat $translations:
      <translation value="…" code="…"
             codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
             displayName="…"/>
     [ <translation value="…" code="…"
             codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361"
             displayName="…"/>
     ]

Dit element is conditioneel aanwezig in het Toedieningsverzoek en wordt alleen gebruikt in situaties waarin geen exact doseerschema bij de medicatie bekend is. Dit kan voorkomen in enkele situaties, waarbij alleen onvolledige informatie beschikbaar is:

 • Er wordt een verstrekking gerapporteerd op basis van historische of anderszins onvolledige gegevens, waarbij om wat voor reden dan ook het doseerschema niet is vastgelegd, maar waarbij wel de dag-, week- of andere periodedosering bekend is.
 • Er is sprake van een lokale tabel met doseercodes waarbij niet altijd een vertaling naar tabel 25 aanwezig is. Ook dan moet voor de medicatiebewaking een dosering per periode bekend zijn (voorbeeld is code PIL, met 21 tabletten per 28 dagen).
 • Er is sprake van een tabel 25 instructie die (nog) niet volledig vertaald kan worden naar een HL7 codering. Een voorbeeld is tabel 25 instructie –D4T 1-2-1, die staat voor “4 tabletten per dag, 1 's morgens, 2 's middags, 1 ’s avonds". Als men deze b code nog niet kan vertalen, dan biedt de benadering ‘4 tabletten per dag’ (dagdosering zonder schema) in ieder geval informatie voor medicatiebewaking.

Als in zo´n geval een dosis per periode valt te bepalen, dan moet dit element gevuld zijn.

VERTALING NAAR ANDERE CODERINGSSYSTEMEN

Het is verplicht om naast (dus niet in plaats van!) de bovengenoemde UCUM codering van HL7, ook een vertalingdoor te geven naar de G-Standaard basiseenheden (tabel 2 van de thesauraus). Daarnaast kan optioneel een vertaling worden aangeduid naar de eenheden gebruiksadvies (a component) van tabel 25. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van de numerieke codes (doorgegeven zonder voorloopnullen).

De G-Standaard basiseenheden hebben OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2. De eenheden gebruiksadvies van tabel 25 worden aangeduid door de OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.361 en worden elders uitgebreid beschreven.XML voorbeeld:

Er is alleen bekend dat er 4 tabletten per dag gebruikt zijn/worden.

<doseCheckQuantity>
	<numerator xsi:type="PQ" value="4"/>
	<translation value="4" code="245"
	codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
	displayName="stuk"/>
    </numerator>
    <denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
</doseCheckQuantity>

Er is elke dag 200 tot 400 milligram gebruikt.

<doseCheckQuantity>
	<numerator xsi:type="IVL_PQ">
		<low value="200" unit="mg"/>
         <translation value="200" code="229"
		 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
		 displayName="Milligram"/>
		</low>
        <high value="400" unit="mg"/>
         <translation value="400" code="229"
		 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
		 displayName="Milligram"/>
		</high>

	</numerator>
	<denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
</doseCheckQuantity>

Er is bekend dat er gedurende 2 weken 4 tabletten per dag gebruikt zijn/worden.

<medicationAdministrationRequest><effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
		<width value="2" unit="wk"/>
	</effectiveTime>
	<doseCheckQuantity>
		<numerator xsi:type="PQ" value="4"/>
         <translation value="4" code="245"
		 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
		 displayName="stuk"/>
		</numerator>
		<denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
	</doseCheckQuantity>
</medicationAdministrationRequest>

Er is sprake van een tabel 25 instructie –D4T 1-2-1.

<medicationAdministrationRequest><doseCheckQuantity>
		<numerator xsi:type="PQ" value="4"/>
 		 <translation value="4" code="245"
		 codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.1.900.2"
		 displayName="stuk"/>
		</numerator>
		<denominator xsi:type="PQ" value="1" unit="d"/>
	</doseCheckQuantity>
	<support2>
		<medicationAdministrationInstruction>
			<code code="1170"
 			  codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.4.5"
	   displayName="1 's morgens, 2 's middags, 1 's avonds"/>
		</medicationAdministrationInstruction>
	</support2>			
</medicationAdministrationRequest>