7phcy:V6.12 medicationDispenseList.component

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseList.component

3.8.4 MedicationDispenseList component


Formaat:
	
 <component>
   <medicationDispenseEvent  /> 
 </component>

Het element <component> bevat de afzonderlijke medicatieverstrekkingen die onderdeel zijn van de opgeleverde lijst. De medicatieverstrekkingen zitten als subelement binnen de CMET A_MedicationDispenseEventNL, waarbinnen in dit geval geen patiënt voorkomt (omdat die impliciet bekend is door de patiënt die aan de lijst als geheel is gekoppeld).

Het element <component> kan herhaald voorkomen binnen één verstrekkingenlijst. Deze herhaling heeft altijd betrekking op dezelfde patiënt, maar duidt telkens een andere medicatieverstrekking aan (van een bepaalde medicatie, door een bepaalde apotheek).

Zie voor details van de medicatieverstrekkingen de CMET A_MedicationDispenseEventNL.