7phcy:V6.12 medicationDispenseList.subject

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseList.subject

3.8.3 MedicationDispenseList subject


Zie voor de CMET R_PatientNL [universal] de [HL7v3 IH Basis].

Elke medicatieverstrekkingenlijst heeft één specifieke patiënt als onderwerp.XML voorbeeld:

Er wordt een verstrekkingenlijst opgevraagd met verstrekkingen aan patiënt mevr. Bette Freriks-van Weezel, geboren op 10 december 1973, met BSN-nummer 042715231.

<subject>
  <Patient>
     <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="042715231"/>
     <statusCode code="active"/>
     <Person>
       <name>
         <given qualifier="BR">Bette</given>
         <family qualifier="SP">Freriks</family>
         <prefix qualifier="VV">van </prefix>
         <family qualifier="BR">Weezel</family>
       </name>
       <administrativeGenderCode code="F"
               codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
       <birthTime value="19731210"/>
    </Person>
  </Patient>
</subject>