7phcy:V6.12 medicationDispenseRequest.performer.assignedPerson

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationDispenseRequest.performer

3.1.13 mediactiondispenserequestassignedperson.png

Formaat:
<performer>
   <assignedPerson>
     <representedOrganization … />
   </assignedPerson>
</performer>

Definitie: De (beoogde) verstrekker aan wie een verstrekkingsverzoek is gedaan.

Het element <performer><assignedPerson> is verplicht in een medicatievoorschrift als:

 • Het medicatievoorschrift (via het LSP) wordt verzonden (of eerder is verzonden en nu wordt opgeleverd) naar een specifieke apotheek.

Het element <performer><assignedPerson> is afwezig in een medicatievoorschrift als:

 • Het medicatievoorschrift een impliciet bekende verstrekker heeft (klinische MO of voorgeschreven door apotheekhoudende huisarts).

Het element <assignedPerson> is slechts een ‘lege huls’ om de bijbehorende zorginstelling te kunnen aanduiden (zie <representedOrganization> hieronder), want er is vooralsnog geen reden bekend om een specifieke persoon als verstrekker aan te duiden.