7phcy:V6.12 medicationKind

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationKind

3.4.1 medicationkind.png

Formaat:
	
 <MedicationKind>
     <code  />
 [   <desc></desc> ]
 [{  <activeIngredient  /> }]
 [{  <otherIngredient  /> }]
 </MedicationKind>


Definitie: Het soort medicatie, waarvoor diverse coderingssystemen gebruikt kunnen worden. Hierdoor kan zowel op generiek niveau (GPK/PRK) als op specifiek niveau (HPK/artikelnummer) worden gespecificeerd. Daarnaast kan een omschrijving worden meegegeven als geen gecodeerde aanduiding (uit de G-Standaard) beschikbaar is.

Voor extra en achtergrondinformatie ga naar Medicatiesoort