7phcy:V6.12 medicationPrescriptionList.subject

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationPrescriptionList.subject

3.7.3 MedicationPrescriptionList subject


Zie voor de CMET R_PatientNL [universal] de [HL7v3 IH Basis].

Elke medicatievoorschriftenlijst heeft één specifieke patiënt als onderwerp.XML voorbeeld:

Er wordt een voorschriftenlijst opgevraagd met voorschriften voor patiënt mevr. Bette Freriks-van Weezel, geboren op 10 december 1973, met BSN-nummer 042715231.

<subject>
  <Patient>
    <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.3" extension="042715231"/>
    <statusCode code="active"/>
    <Person>
      <name>
        <given qualifier="BR">Bette</given>
        <family qualifier="SP">Freriks</family>
        <prefix qualifier="VV">van </prefix>
        <family qualifier="BR">Weezel</family>
      </name>
      <administrativeGenderCode code="F"
        codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
      <birthTime value="19731210"/>
    </Person>
  </Patient>
</subject>