7phcy:V6.12 prescription

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription

3.1.1 prescription.png

Formaat:
<Prescription>
 <id …/>
 <statusCode …/>
 [ <subject …/> ]
   <author …/>
   <directTarget …/>
 [  <reason …/> ]
</Prescription>

Definitie: afhankelijk van toepassing in ambulante respectievelijk klinische situatie:

 • Ambulant recept, uitgeschreven door een huisarts of specialist tijdens diens spreekuur of op de spoedeisende hulp, waarvoor de medicatie door de patiënt zelf (of door een vertegenwoordiger) wordt opgehaald bij een openbare apotheek.
 • Klinische medicatieopdracht, uitgeschreven door een specialist ten behoeve van een opgenomen patiënt, en doorgegeven aan de ziekenhuisapotheek, die de medicatieopdracht bevestigt en garandeert dat de medicatie beschikbaar is.

Een medicatievoorschrift is een groeperingsmechanisme voor twee soorten verzoeken:

 • Toedieningsverzoeken van de voorschrijver aan de toediener (de patiënt zelf of het verplegend personeel). Alle toedieningsverzoeken bij één medicatie samen heten de medicatieafspraak, die met of ten behoeve van de patiënt is gemaakt.
 • Verstrekkingsverzoek van de voorschrijver aan de verstrekker (apotheek of apotheekhoudende huisarts). Dit is het (al dan niet expliciete) logistieke verzoek voor het leveren van medicatie om de toedieningsverzoeken te kunnen uitvoeren.

De toedieningsverzoeken zijn meestal primair, in de zin dat de benodigde verstrekking wel impliciet kan worden afgeleid uit de gewenste toediening, maar niet andersom.

Voor extra en achtergrondinformatie zie ook Medicatievoorschrift