prescription.author.AssignedPerson

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription.author.AssignedPerson

Bij het doorgeven van de voorschrijvende arts wordt gebruik gemaakt van de CMET R_AssignedPerson [identified-confirmable], waarin naast een verplichte identificatie, ook enige aanvullende persoonsgegevens kunnen worden aangeduid. De naam is een verplicht onderdeel, maar ook zorgverlenerrol (bijvoorbeeld huisarts) en adres kunnen worden opgenomen. De CMET staat helaas niet toe om telecominformatie door te geven.

Zie voor R_AssignedPerson [identified-confirmable] de [HL7v3 IH Basis].

Em.png

De identificatie van de voorschrijver gebeurt afhankelijk van de situatie:

 • De toegestane identificatiemethoden zijn:
  • UZI-nummer (OID 2.16.528.1.1007.3.1)
  • AGB-Z nummer (OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1)
 • Bij een nieuw verzonden medicatievoorschrift moet in ieder geval een UZI-nummer aanwezig zijn. Secundair mag een AGB-Z nummer.
 • Bij een opgevraagd medicatievoorschrift is het voldoende als alleen een AGB-Z nummer aanwezig is. Een UZI-nummer mag eveneens.

De reden voor de minder strenge eis bij opgevraagde voorschriften is dat hier ook historische voorschriften bij kunnen zitten die zijn voorgeschreven op een moment dat de voorschrijvend arts nog geen UZI-nummer had. Het AGB-Z nummer is momenteel de gangbare identificatiemethode voor zorgverleners.

XML voorbeeld:

Er wordt een nieuw medicatievoorschrift verstuurd door huisarts mevrouw B. van Hamelen, die als UZI-nummer 008426371 en AGB-Z nummer 01042119 heeft.

<AssignedPerson>
   <id root="2.16.528.1.1007.3.1" extension="008426371"/>
   <id root="2.16.840.1.113883.2.4.6.1" extension="01042119"/>
   <code code="01.000" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.4.15.111"
      displayName="huisarts"/>	
   <assignee>
     <assigneePerson>
        <name>
         <given qualifier="IN">B.</given>
         <prefix qualifier="VV">van </prefix>
         <family>Hamelen</family>
        </name>
     </assigneePerson>
   </assignee>
</AssignedPerson>

Er wordt een medicatievoorschrift verstuurd als onderdeel van een huisartsdossier, waarbij de voorschrijvend arts impliciet duidelijk is (namelijk dossierhoudend huisarts).

<AssignedPerson xsi:nil="true"/>