7phcy:V6.12 prescription.directTarget.prescribedMedication

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V6.12_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
 • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
 • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

prescription.directTarget.prescribedMedication

3.1.8 prescribedmedication.png

Formaat:
 <directTarget>
 <prescribedMedication>
   <MedicationKind />
   [	 <productOf /> ]
   { 	 <therapeuticAgentOf /> }
 </prescribedMedication>
 </directTarget>

Bij elk medicatievoorschrift moet exact één voorgeschreven medicatie worden aangeduid. Uit bovenstaande sectie van het informatiemodel vallen de volgende zaken af te lezen:

 • Bij elk medicatievoorschrift hoort één enkele voorgeschreven medicatie(soort).
 • Bij elke voorgeschreven medicatie horen één of meer toedieningsverzoeken.
 • Bij elke voorgeschreven medicatie hoort optioneel één verstrekkingsverzoek.

De medicatiesoort wordt weergegeven door middel van CMET E_MedicationKindNL, die elders in dit document wordt beschreven. In een medicatievoorschrift mag het type medicatie worden aangeduid met elk van de beschikbare coderingssystemen, hoewel de richtlijn is om zoveel mogelijk op PRK-niveau voor te schrijven. Soms kan het echter wenselijk zijn om een specifieker niveau (HPK, artikelnummer) te hanteren.