7phcy:V8.00 medicationPrescriptionList.code

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Pharmacy V8.00_HL7v3-domeinspecificatie_Pharmacy.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

medicationPrescriptionList.code

Formaat:
	
 <code codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" code="MEDLIST"/>


Definitie: Code uit het HL7v3-codesysteem ActCode, die aangeeft dat het betreffende element een lijst met medicaties is. Op een dergelijke lijst zouden zowel medicatievoorschriften, -verstrekkingen, -toedieningen als zogenaamde ‘medication statements’ kunnen staan. In dit geval is dat een lijst met medicatievoorschriften (van één patiënt).