ActReference

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken


Dit materiaal is onderdeel van HL7v3-domein Primary Care V6.10_HL7v3-domeinspecificatie_Primary_Care.
  • Compatible wijzigingen/nadere bewoordingen, tikfouten kunnen direct in de Wiki gewijzigd worden
  • Open issues die discussie vergen s.v.p. in de commentaarsectie opnemen.

ActReference

Referentie vanuit EpisodeOfCondition naar Activities uit de Choicebox met Clinical Statements. Dit kan zowel een consultloze als consultgebonden Clinical Statement zijn. Door het gebruik van deze referentie is het niet nodig zowel bij de encounter als bij de EpisodeOfCondition de volledige activities op te nemen.