e-overdracht: addendum inhoudelijke gegevens

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken1 Addenda voor inhoudelijke gegevens

1.1 Scenario test - test

1.1.1 Administratieve gegevens

Administratieve gegevens
Gegevenselement Waarde
Datum overplaatsing
Persoonsgegevens
Patient
Naamgegevens
Naamgegevens
Initialen M
Geslachtsnaam
Achternaam XXX_Brekelmans
Adresgegevens
Adresgegevens
Straat Knolweg
Huisnummer 1003
Postcode 9999ZA
Woonplaats Enschede
Gemeente Stitswerd
Land (code = 'Nederland')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Contactgegevens
Contactgegevens
Telefoonnummers
Telefoonnummer 0612344444
Email adressen
Email adres Bergen@ci.nl
Identificatienummer 999911211 (in identificerend systeem: BSN)
Geboortedatum 29 jul 1964
Geslacht Vrouw (code = 'F' in codeSystem 'HL7 AdministrativeGender')
Betaler
Verzekeraar
Verzekering
Begin datum tijd
Eind datum tijd
Verzekeringssoort Basis verzekerd (code = 'B' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.1')
Identificatie nummer (in identificerend systeem: 2.16.840.1.113883.2.4.6.4)
Organisatie naam
Verzekerde nummer
Sturende organisatie
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder identificatienummer (in identificerend systeem: URA)
Organisatie naam
Afdeling specialisme Huisartsen, niet nader gespecificeerd (code = '0100' in codeSystem 'COD016-VEKT (Vektis Zorgverlenersspecificatie (subberoepsgroep))')
Adresgegevens
Adresgegevens
Aanduiding bij nummer Tegenover (code = 'to' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.3')
Adres soort Postadres (code = 'PST' in codeSystem 'HL7 AddressUse')
Organisatie type Ziekenhuis (code = 'V4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')
Zorgverlener
Naamgegevens
Naamgegevens
Geslachtsnaam
Achternaam
Ontvangende organisatie
Zorgaanbieder
Organisatie naam
Organisatie type Ziekenhuis (code = 'V4' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.15.1060')

1.1.2 Algemene patienten context

Algemene patienten context
Gegevenselement Waarde
Gezinssituatie
Gezinssituatie
Burgerlijke staat
Burgerlijke staat rc
Burgerlijke staat Gescheiden (huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden) (code = 'D' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.2')
Gezinssamenstelling Alleenwonend (code = '105529008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Woonomgeving
Woonsituatie
Woning type Bovenwoning (code = 'BOVENW' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1')
Levensovertuiging
Levensovertuiging rc
Levensovertuiging Geen geloof (code = 'GeenGeloof' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4')
Communicatie
Taalvaardigheid
Communicatie taal (code = in codeSystem 'ISO 639-1')
Taalvaardigheid begrijpen Uitstekend (code = 'E' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Taalvaardigheid spreken Uitstekend (code = 'E' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')
Taalvaardigheid lezen Uitstekend (code = 'E' in codeSystem '2.16.840.1.113883.5.61')

1.1.3 Medische context

Medische context
Gegevenselement Waarde
Behandelaar
Zorgverlener
Naamgegevens
Geslachtsnaam
Achternaam
Specialisme SpecialismeUZICodelijst (code = '_SpecialismeUZICodelijst' in codeSystem '1.2.3.999.5.999')
Medische diagnose
Probleem
Probleem naam (code = 'TODO')
Probleem status (code = 'TODO')
Voorgeschiedenis
Probleem
Probleem naam (code = 'TODO')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.1.4 Verpleegkundige context zorgplan

Verpleegkundige context zorgplan
Gegevenselement Waarde
Afspraken patient
Geplande zorg activiteit
Order status Order geplaatst (code = 'new' in codeSystem 'HL7 ActStatus')
Order type Patientcontact (code = '308335008' in codeSystem 'SNOMED CT')

1.1.5 Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand

Verpleegkundige context specificatie gezondheidstoestand
Gegevenselement Waarde
Zelfzorg
Vermogen tot drinken
Drinken Onafhankelijk (code = '19841000146104' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Drink beperkingen Bereiden (openen/ uitschenken) (code = '286506008' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot eten
Eten Onafhankelijk (code = '165224005' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Eet beperkingen Naar de mond brengen (code = '289010002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot zich wassen
Zich wassen Onafhankelijk (code = '19831000146107' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te wassen lichaamsdeel Gehele lichaam (code = '38266002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot zich kleden
Zich kleden Onafhankelijk (code = '129035000' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Te kleden lichaamsdeel Gehele lichaam (code = '38266002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Vermogen tot uiterlijke verzorging
Uiterlijke verzorging Onafhankelijk (code = '704437004' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Vermogen tot toiletgang
Toiletgebruik Onafhankelijk (code = '129062008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Zorg bij menstruatie Onafhankelijk (code = '19851000146101' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Vermogen tot zelfstandig medicatiegebruik
Zelfstandig medicatiegebruik Onafhankelijk (code = '27901000146106' in codeSystem 'SNOMED CT')
Mobiliteit
Mobiliteit
Lopen Onafhankelijk (code = '165245003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Traplopen Onafhankelijk (code = '165249009' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Houding veranderen Onafhankelijk (code = '19821000146105' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Houding handhaven Onafhankelijk (code = '19811000146100' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Uitvoeren transfer Onafhankelijk (code = '714915006' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Medisch hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type (code = in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Uitscheiding
Blaasfunctie
Urine continentie Incontinent (code = '165232002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Urine katheter
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Verblijfskatheter (code = '23973005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Incontinentiemateriaal
Medisch hulpmiddel
Product
Product type (code = in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Darmfunctie
Feces continentie Incontinent (code = '72042002' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '0')
Defecatie consistentie Losse harde keutels, zoals noten (code = 'Type 1' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1')
Defecatie kleur Normaal (code = '167605001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Stoma
Stoma type urostoma (code = '281601009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Huid
Brandwond
Brandwond soort Chemisch brandwond (code = '26696002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Dieptegraad 1e graad (code = '77140003' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = )
Decubitus wond
Decubitus categorie Decubitus categorie 1 (code = '421076008' in codeSystem '2.16.840.1.113883.6.96 (ordinal = '1')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Huidaandoening
Soort aandoening Huidletsel door incontinentie (code = '402276007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond
Wond soort Chirurgische wond (code = '112633009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Wond weefsel WondWeefselOncoUlcerCodelijst (code = '_WondWeefselOncoUlcerCodelijst' in codeSystem '1.2.3.999.5.999')
Wond vochtigheid Droge wond (code = 'DROOG' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3')
Wond rand Epithelisatie (code = '449743005' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Drain
Medisch hulpmiddel
Product
Product type (code = in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zintuigen
Functie horen
Hoor functie Geen gehoorstoornis (code = '162339002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Horen hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type Geen (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.211')
Anatomische locatie Linkeroor (code = '89644007' in codeSystem 'SNOMED CT')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Functie zien
Visuele functie Geen visuele stoornis (code = '45089002' in codeSystem 'SNOMED CT')
Zien hulpmiddel
Medisch hulpmiddel
Product
Product type geen visuele hulpmiddelen (code = '0' in codeSystem '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.218')
Lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Mentale status
Probleem
Probleem lateraliteit Links (code = '7771000' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem type Diagnose (code = '282291009' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem naam desoriëntatie (bevinding) (code = '62476001' in codeSystem 'SNOMED CT')
Probleem status Actueel (code = '55561003' in codeSystem 'SNOMED CT')
Verificatie status Werk (code = '415684004' in codeSystem 'SNOMED CT')