Gebz:V0.1 AcuteOverdracht 22 naar 21

Uit informatiestandaarden
Ga naar: navigatie, zoeken

Geboortezorg Dataset 2.2 naar Geboortezorg dataset 2.1 (alleen de concepten in Acute overdracht)

Geboortezorg Dataset 2.2 specificatie vindt u hier: http://decor.nictiz.nl/perinatologie/peri20-html-20161221T152500/ds-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.5-2013-09-10T000000.html

Geboortezorg dataset 2.1 specificatie vindt u hier: http://decor.nictiz.nl/perinatologie/peri20-html-20161221T152500/ds-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.4-2012-08-06T000000.html

Zorgverlening
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 4 Zorgverlening 1 .. 1
- - - Container.png 42    Overdrachtdetails 1 .. 1
- - - PQ.png 20633       Hoeveelheid bloedverlies tot acute overdracht 0 .. 1
- - - Container.png 80613       Intra-uteriene vruchtdood 0 .. 1
peri22-dataelement-82435 - Vermoeden intra-uteriene vruchtdood? - In combinatie met waarschijnlijkheid (peri21-dataelement-80615): Onzeker. BL.png 80614          Intra-uteriene vruchtdood? 1 .. 1
- - Vaste waarde: 'Onzeker' CD.png 80615          Waarschijnlijkheid intra-uteriene vruchtdood 0 .. 1
- - - Container.png 20365       Redenen van 'overdracht aan' 1 .. *
- - - CD.png 20372          Categorie Reden (Acute Overdracht) 1 .. 1
- - - text 20373          Toelichting Reden 0 .. 1
Zorgverlener/Zorginstelling
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 1 Zorgverlener/Zorginstelling 1 .. 1
- - - Container.png 10001    Zorgverlener 1 .. 1
- - - complex 10006       Naam zorgverlener 1 .. 1
- - - ST.png 10012       Telefoon waar zorgverlener is te bereiken 1 .. 1
- - - Container.png 10020    Zorginstelling 1 .. 1
- - - II.png 10021       Zorginstelling OID 1 .. 1
- - - complex 10026       Naam zorginstelling 1 .. 1
Vrouw
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 2 Vrouw 1 .. 1
- - - II.png 10030    Burgerservicenummer 0 .. 1
peri22-dataelement-10035 - Naamgegevens - In dataset 2.2 is de naam in de dataset verder uitgesplitst dan in 2.1 nog het geval was. Container.png 10035    Naam vrouw 1 .. 1
- - - ST.png 10042       Voornamen 0 .. *
- - - ST.png 10043       Achternamen 1 .. *
peri22-dataelement-10040 - Geboortedatum - - TS.png 10040    Geboortedatum 1 .. 1
peri22-dataelement-10401 - Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal - - CD.png 10401    Taalvaardigheid vrouw Nederlandse taal 0 .. 1
- - - Container.png 10600    Lijst ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese 0 .. 1
- - - BL.png 10610       Ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese? 1 .. 1
Voor ieder element dat hieronder genoemd is en een waarde heeft, neem op: code 1999 met de aandoening (soort aandoening + eventueel de waarde uit de waardelijst)

peri22-dataelement-82220 - Auto-immuun aandoening

peri22-dataelement-80906 - Cardiovasculaire aandoening

peri22-dataelement-82267 - Urogenitale aandoening

peri22-dataelement-82221 - Oncologische aandoening

peri22-dataelement-80909 - Schildklier aandoening

peri22-dataelement-80910 - Diabetes mellitus? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-80912 - Neurologische aandoening

peri22-dataelement-82210 - Infectieziekte (behalve als waarde MRSA, die heeft in 2.1 een separaat dataset element)

peri22-dataelement-82219 - MDL aandoening

peri22-dataelement-82222 - Anemie

peri22-dataelement-82266 - Longaandoening

peri22-dataelement-80918 - Orthopedische afwijking

peri22-dataelement-82231 - Transfusiereactie? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-80818 - Type operatie

peri22-dataelement-80817 - Type stollingsprobleem

peri22-dataelement-82332 - Psychiatrie

peri22-dataelement-80919 - Overige aandoening

peri22-dataelement-82158 - Toelichting alg. anamnese


Voor ieder element dat hieronder genoemd is en een waarde heeft, neem op: code 2999 met de aandoening (soort aandoening + eventueel de waarde uit de waardelijst)

peri22-dataelement-80917 - Gynaecologische aandoening

- - CD.png 10611       Soort ziekten en bijzonderheden vrouw in de algemene anamnese 0 .. *
- - - Container.png 10700    Lijst bijzonderheden obstetrische anamnese 0 .. 1
- - - BL.png 10710       Bijzonderheden obstetrische anamnese? 1 .. 1
Voor ieder element dat hieronder genoemd is en een waarde heeft, neem op: code 3999 met de aandoening (soort aandoening + eventueel de waarde uit de waardelijst)

peri22-dataelement-82317 - Gynaecologische aandoening

peri22-dataelement-82318 - Bloedverlies? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82319 - Partiële mola?

peri22-dataelement-82320 - Cervixinsufficiëntie?

peri22-dataelement-82321 - Infectie

peri22-dataelement-82322 - Hyperemesis gravidarum? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82323 - Hypertensieve aandoening

peri22-dataelement-82324 - Zwangerschapscholestase? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82325 - Diabetes gravidarum met insuline? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82326 - Afwijkende groei foetus

peri22-dataelement-82327 - Dreigende partus immaturus? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82328 - Dreigende partus prematurus? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82329 - Abruptio placentae? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-82214 - Irregulaire antistoffen? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-80623 - Wijze einde zwangerschap (alleen opnemen indien ongelijk aan 'Partus')

peri22-dataelement-82409 - Fluxus postpartum? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-80705 - Perinatale sterfte? (alleen opnemen indien 'Ja')

peri22-dataelement-10605 - Percentiel van het geboortegewicht(alleen opnemen indien <2.3 of 2.3<=P<10)

peri22-dataelement-10606 - Apgarscore na 5 min. (alleen opnemen indien < 7)

- CD.png 10711       Soort bijzonderheden obstetrische anamnese 0 .. *
peri22-dataelement-10800 - Relevante allergieën - In dataset 2.2 is alleen de naam van het element gewijzigd:'(acute fase)' is verwijderd uit de naam CD.png 10800    Relevante allergieën (acute fase) 0 .. *
peri22-dataelement-10801 - Medicatiegebruik? - In 2.2 is alleen de naamgeving van het element gewijzigd. BL.png 10801    Actueel Medicatiegebruik? 1 .. 1
peri22-dataelement-10802 - Soort medicatie - text 10802    Soort actuele Medicatie 0 .. *
peri22-dataelement-10803 - Negatieve seksuele ervaringen? - Let op! in 2.1 andere terminologie codering dan in 2.2 BL.png 10803    Negatieve seksuele ervaringen 0 .. 1
Indien peri22-dataelement-82210 - Infectieziekte, de waarde MRSA heeft (code 266096002 SNOMED), dan Ja. - BL.png 10804    MRSA besmetting aangetoond? 0 .. 1
peri22-dataelement-10805 - Bloedtransfusie? - Let op! In 2.1 andere terminologiecodering dan in 2.2 BL.png 10805    Bloedtransfusie? 0 .. 1
- - - PQ.png 10806    BMI vrouw 0 .. 1
- - - Container.png 10807    Actuele bloeddruk 0 .. 1
- - - PQ.png 10808       Actuele bloeddruk systolisch 0 .. 1
- - - PQ.png 10809       Actuele bloeddruk diastolisch 0 .. 1
- - - CD.png 10810    Bloedgroep vrouw 0 .. 1
- - - CD.png 10811    Rhesus D Factor vrouw 0 .. 1
peri22-dataelement-10812 - Irregulaire antistoffen? - In dataset 2.2 staat dit element op een andere plaats: onder Medisch onderzoek - Maternale onderzoeksgegevens - Urine-, bloed en aanvullende onderzoeken - PSIE BL.png 10812    Irregulaire antistoffen 0 .. 1
peri22-dataelement-10813 - Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig. - In dataset 2.2 staat dit element op een andere plaats: onder Medisch onderzoek - Maternale onderzoeksgegevens - Urine-, bloed en aanvullende onderzoeken - PSIEInhoudelijk is dit element hetzelfde als in 2.1 CD.png 10813    Welke irregulaire antistoffen vrouw aanwezig. 0 .. *
- - - CD.png 10816    Rhesus c Factor 0 .. 1
peri22-dataelement-80955 - HBsAg:

indien positief / dubieus: 'Ja', indien negatief: 'Nee', anders: onbekend

- BL.png 10817    Afwijkende infectieparameters HBsAg? 0 .. 1
Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 17 Obstetrische anamnese gegroepeerd per voorgaande zwangerschap 0 .. *
- - - II.png 10590    Identificatie van de zwangerschap 1 .. 1
- - - CD.png 80623    Wijze einde zwangerschap 0 .. 1
peri22-dataelement-82041 - Zwangerschapsduur einde zwangerschap - PQ.png 10599    Zwangerschapsduur 0 .. 1
- - - Container.png 18    Eerdere bevalling 0 .. 1
- - - PQ.png 10598       Hoeveelheid bloedverlies 0 .. 1
- - - PQ.png 10601       Duur actieve ontsluitingsfase (Ontsluitingsduur) 0 .. 1
- - - PQ.png 10602       Duur uitdrijving vanaf actief meepersen 0 .. 1
- - - CD.png 80674       Conditie perineum postpartum 0 .. 1
- - - Container.png 19       Vorige uitkomst (per kind) 1 .. *
- - - Container.png 21          Kindspecifieke gegevens vorige uitkomsten 0 .. 1
peri22-dataelement-80624 - Type partus én peri22-dataelement-10607 - Vaginale kunstverlossing

Map het volgende in de waardelijst:

80624 Spontaan (48782003) -> Spontaan (48782003)

80624 Vaginale kunstverlossing (8561000146109) -> Vaginale kunstverlossing (KuVerlng)

  10607 Forceps (302383004) -> Forceps (200130005)

  10607 Vacuüm (61586001) -> Vacuüm (267278005)

  10607 Versie en extractie (699999008) -> Vaginale kunstverlossing (KuVerlng), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-10607)

  10607 Partiële stuitextractie (359940006) -> (Partiële) Stuitextractie (271370008), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing(peri21-dataelement-10607)

  10607 Stuitextractie -> (Partiële) Stuitextractie (271370008), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-10607)

80624 Sectio Caesarea (200146002) -> Sectio (200146002)

  80624 Primair (200148001) -> Primair (200148001)

  80624 Secundair (200149009) -> Secundair (200149009)

80624 Termination Of Pregnancy (TOP) (39406005) -> TOP (39406005)

- Zie ook Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-10607)


CD.png 80624             Type partus 0 .. 1
- - - PQ.png 10604             Geboortegewicht 0 .. 1
- - - CD.png 10605             Percentiel van het geboortegewicht 0 .. 1
- - - INT.png 10606             Apgarscore na 5 min. 0 .. 1
peri22-dataelement-10607 - Vaginale kunstverlossing

Map alsvolgt in de waardelijst:

Forceps (302383004) -> mapt naar Type partus

Vacuüm (61586001) -> mapt naar Type partus

Versie en extractie (699999008) -> versie en extractie (E)

Partiële stuitextractie (359940006) -> partiële stuitextractie (F)

Stuitextractie (416055001) -> stuitextractie (G)

- CD.png 10607             Vaginale kunstverlossing 0 .. *
peri22-dataelement-82046 - Beslismoment sectio caesarea - - CD.png 10608             Beslismoment sectio caesarea 0 .. 1
Zwangerschap
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 3 Zwangerschap 0 .. 1
- - - II.png 80627    Identificatie van de zwangerschap 1 .. 1
- - - CD.png 80625    Wijze einde zwangerschap 0 .. 1
- - - INT.png 20010    Graviditeit 1 .. 1
- - - INT.png 20150    Pariteit (vóór deze zwangerschap) 0 .. 1
- - - INT.png 80617    Aantal levende kinderen 0 .. 1
- - - Container.png 20029    A terme datum (groep) 1 .. 1
- - - TS.png 20030       A terme datum 1 .. 1
- - - BL.png 20055       Actuele à terme datum? 0 .. 1
- - - Container.png 80671    Voornemens 0 .. 1
- - - blob 80672       Bevalplan 0 .. 1
Bevalling
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 6 Bevalling 0 .. 1
- - - CD.png 20550    Wijze waarop de baring begon 0 .. 1
- - - TS.png 20590    Tijdstip begin actieve ontsluiting 0 .. 1
peri22-dataelement-20610 - Kleur en consistentie vruchtwater.

Indien sprake is van een eenling: gewoon mappen.

Indien sprake is van een meerling: map naar 'overig' en geef in vrije tekst (in het xml bericht is dit het xml element 'originalText') mee welke kleur/consistentie het per kind betreft.

- Het item in dataset 2.2 is kindspecifiek, maar in dataset 2.1 is er maar één waarde per bevalling. CD.png 20610    Kleur vruchtwater 0 .. 1
- - - Container.png 20619    Medicatie nageboortetijdperk (groep) 0 .. 1
- - - BL.png 20620       Medicatie nageboortetijdperk? 0 .. 1
- - - CD.png 20626       Soort medicatie nageboortetijdperk 0 .. *
- - - Container.png 80612    Placenta 0 .. 1
peri22-dataelement-20630 - Geboorte placenta én peri22-dataelement-82224 - Natasten?

Map in de waardelijst als volgt:

20630 spontaan (0) -> spontaan (0)

82224 Natasten = 'Ja' -> natasten (1)

20630 controlled cord traction (2) -> controlled cord traction (2)

20630 manuele placentaverwijdering (3) -> manuele placentaverwijdering (3)

20630 placentaverwijdering bij SC (4) -> placentaverwijdering bij SC (4)

20630 overig (OTH) -> overig (OTH)

20630 onbekend (UNK) -> onbekend (UNK)

- In dataset 2.2 is Natasten uit deze waardelijst verwijderen en een separaat dataelement geworden. CD.png 20630       Geboorte placenta 0 .. 1
- - - CD.png 20631       Placenta Compleet 0 .. 1
peri22-dataelement-80673 - Conditie perineum postpartum

3a, 3b, 3c mappen naar 3.

- De waardelijst in dataset 2.2 maakt het mogelijk om 3e graads nog specifieker te registreren.

Verder zijn in dataset 2.2 SNOMED codes toegevoegd, die waren er in 2.1 nog niet.

CD.png 80673    Conditie perineum postpartum 0 .. 1
Uitkomst (per kind)
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 7 Uitkomst (per kind) 0 .. *
- - - Container.png 40002    Baring 1 .. 1
- - - Container.png 40006       Demografische gegevens 1 .. 1
- - - Container.png 40007          Identificaties kind 0 .. 1
- - - II.png 40010             BSN kind 0 .. 1
- - - II.png 40011             Lokale identificatie kind 0 .. 1
- - - ST.png 40015             Identificatie kind PRN formaat 0 .. 1
- - - CD.png 40041          Geslacht (medische observatie) 0 .. 1
- - - TS.png 40050          Geboortedatum 0 .. 1
- - - Container.png 40279          Perinatale sterfte (groep) 0 .. 1
- - - BL.png 40280             Perinatale sterfte? 1 .. 1
- - - CD.png 40290             Fase perinatale sterfte 1 .. 1
- - - Container.png 71       Kindspecifieke maternale gegevens 0 .. 1
- - - TS.png 80619          Tijdstip breken vliezen 0 .. 1
- - - TS.png 30030          Tijdstip actief meepersen 0 .. 1
- - - Container.png 72       Kindspecifieke uitkomstgegevens 0 .. 1
peri22-dataelement-80626 - Type partus én peri22-dataelement-40190 - Vaginale kunstverlossing

Map het volgende in de waardelijst:

80626 Spontaan (48782003) -> Spontaan (48782003)

80626 Vaginale kunstverlossing (8561000146109) -> Vaginale kunstverlossing (KuVerlng)

  40190 Forceps (302383004) -> Forceps (200130005)

  40190 Vacuüm (61586001) -> Vacuüm (267278005)

  40190 Versie en extractie (699999008) -> Vaginale kunstverlossing (KuVerlng), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-40190 )

  40190 Partiële stuitextractie (359940006) -> (Partiële) Stuitextractie (271370008), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-40190 )

  40190 Stuitextractie -> (Partiële) Stuitextractie (271370008), mapt ook naar Vaginale kunstverlossing (peri21-dataelement-40190 )

80626 Sectio Caesarea (200146002) -> Sectio (200146002)

  80626 Primair (200148001) -> Primair (200148001)

  80626 Secundair (200149009) -> Secundair (200149009)

80626 Termination Of Pregnancy (TOP) (39406005) -> TOP (39406005)

- Zie ook peri21-dataelement-40190 CD.png 80626          Type partus 0 .. 1
- - - PQ.png 40060          Geboortegewicht 0 .. 1
peri22-dataelement-80670 - Percentiel van het geboortegewicht - - CD.png 80670          Percentiel van het geboortegewicht 0 .. 1
- - - INT.png 40071          Apgarscore na 5 min. 0 .. 1
peri22-dataelement-40080 - Congenitale afwijkingen? - - BL.png 40080          Congenitale afwijkingen? 0 .. 1
peri22-dataelement-40140 - Ligging bij geboorte

Map de waardelijst als volgt:

achterhoofd-voor (70028003) -> achterhoofd-voor (1)

achterhoofd-achter (37235006) -> achterhoofd-achter (2)

kruin (249079005) -> kruin (3)

aangezicht (21882006) -> aangezicht (4)

voorhoofd (8014007) -> voorhoofd (5)

volkomen stuit (49168004) -> volkomen stuit (11)

half onvolkomen stuit (38049006) -> overig (OTH) met tekst 'half onvolkomen stuit'

onvolkomen stuit (18559007) -> onvolkomen stuit (12)

overig (OTH) -> overig (OTH)

onbekend (UNK) -> onbekend (UNK)

- CD.png 40140          Ligging bij geboorte 0 .. 1
peri22-dataelement-40240 - Overige interventies

Map de waardelijst als volgt:

Fundusexpressie (40792007) -> Fundusexpressie (A)


Opheffen schouderdystocie (237008007) -> Opheffen schouderdystocie (B)

Symfysiotomie (32189006) -> overig (OTH) met tekst 'Symfysiotomie'

Overig (OTH) -> overig (OTH)

- CD.png 40240          Overige interventies 0 .. *
Medisch onderzoek
Geboortezorg Dataset 2.2 MAPPING DESCRIPTION Geboortezorg Dataset 2.1
Type Concept Card Type Id Concept Card
- - - Zib.png 14 Medisch onderzoek 0 .. *
- - - TS.png 50020    Datum onderzoek 0 .. 1
- - - PQ.png 50021    Zwangerschapsduur op datum onderzoek 0 .. 1
- - - Container.png 141    Foetusspecifieke (onderzoeks)gegevens 0 .. 1
- - - PQ.png 60030       BPD 0 .. 1
- - - PQ.png 60031       BPD percentiel 0 .. 1
- - - PQ.png 60060       HC 0 .. 1
- - - PQ.png 60061       HC percentiel 0 .. 1
- - - PQ.png 60080       AC 0 .. 1
- - - PQ.png 60081       AC percentiel 0 .. 1
- - - PQ.png 60100       FL 0 .. 1
- - - PQ.png 60101       FL percentiel 0 .. 1
- - - blob 60102       Echoparameters BPD, HC, AC, FL 0 .. *
- - - Container.png 142    Maternale onderzoeksgegevens 0 .. 1
- - - PQ.png 10814       Hb 0 .. 1
- - - CD.png 40051       Rhesus D Factor foetus 0 .. 1
- - - Container.png 1421       Vaginaal toucher 0 .. 1
- - - CD.png 20612          Portio 1 .. 1
- - - CD.png 20613          Ontsluiting 1 .. 1
- - - CD.png 20614          Vliezen 1 .. 1
- - - CD.png 20615          Indaling Hodge 1 .. 1
- - - CD.png 80616          Aard van het voorliggend deel 0 .. 1
peri22-dataelement-80618 -  Stand - In dataset 2.2 is waarde 'Niet te beoordelen' toegevoegd. Deze kan niet gemapt worden naar de 2.1 waardelijst. Bij waarde 'Niet te beoordelen' dus géén waarde opnemen voor Stand. CD.png 80618          Stand 0 .. 1